Skrzyżowanie DK94 i ulicy Okradzionowskiej w Sławkowie ma zostać przebudowane. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce poprawić tam bezpieczeństwo.

Termin realizacji całego zadania ma wynieść 16 miesięcy. W tym czasie powstanie dokumentacja projektowa oraz rozpisany zostanie przetarg. Ostatnim etapem będą same prace. Potrwają one trzy miesiące.

Na całą inwestycję składać się będzie remont nawierzchni, przebudowa geometrii skrzyżowania choćby poprzez wykonanie pasów do lewoskrętów. Powstać ma także chodnik, przebudowane zostanie odwodnienie, a także odtworzone zostaną przejścia dla pieszych.

Najważniejszym elementem będzie jednak powstanie sygnalizacji świetlnej. Ta ma poprawić bezpieczeństwo kierowców. – Od lat zabiegamy w katowickim oddziale GDDKiA o wprowadzenia rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo kierowców i pieszych w rejonie tego feralnego skrzyżowania – mówi Rafał Adamczyk.

Cieszę się, że rozpoczęły się właśnie prace projektowe dla tej ważnej i oczekiwanej przez mieszkańców Sławkowa inwestycji – dodaje burmistrz Sławkowa. Inwestycja powstanie ze środków GDDKiA. Koszt projektu to ponad 365 tysięcy złotych. Wykona ją „DROG-MEN” Radosław Mencfel z Rudy Śląskiej.