22 czerwca rozpocznie się przebudowa ulicy Sienkiewicza w Będzinie. W związku z pracami remontowymi, na kierowców czekają spore utrudnienia.

Wkrótce ulica Sienkiewicza w Będzinie będzie nie do poznania. Z początkiem maja rozstrzygnięty został przez Powiatowy Zarząd Dróg przetarg na realizację drugiego etapu przebudowy drogi powiatowej w ciągu ulicy Sienkiewicza w Będzinie.

Remont obejmie przebudowę nawierzchni asfaltowej oraz wymianę konstrukcji jezdni. Ponadto, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, wykonawca zadania, odtworzy oznakowanie poziome, wymieni studzienki ściekowe i włazy kanałowe.

Dotychczas, w ramach I etapu prac na odcinku od wiaduktu kolejowego, znajdującego się przy skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z aleją Kołłątaja (w sumie 850 metrów) wybudowany został nowy chodnik po obydwu stronach jezdni i zjazdy. Zadbano także o nowe zasadzenia.

– W ramach I etapu prac wybudowane zostały nowe chodniki i zjazdy z kostki brukowej, zasadzone zostały nowe drzewa – mówi Sebastian Szaleniec, Wicestarosta Powiatu Będzińskiego.

Według kierowców i radnych jest to jedna z najgorszych dróg w mieście. – Stan nawierzchni ulicy Sienkiewicza od wielu lat, od kiedy tylko sięgam pamięcią, jest beznadziejny. W drodze są ubytki asfaltu, dziura na dziurze. A to stwarza poważne zagrożenie. Od kilku lat do pogarszającej się złej kondycji nawierzchni przyczyniają się tiry i samochody ciężarowe. Wielu mieszkańców Będzina zgłaszało do mnie ten fakt skarżąc się na tę sytuację – mówi Katarzyna Maciejewska, radna powiatu będzińskiego.

Zakończenie prac zaplanowano na 10 sierpnia. – Zakończenie realizacji II etapu obejmującego wymianę nawierzchni planowane jest na sierpień tego roku – dodaje Sebastian Szaleniec.

W związku z pracami remontowymi przygotowano trasę objazdu:

Objazd ulicy Sienkiewicza - fot. UM Będzin
Objazd ulicy Sienkiewicza – fot. UM Będzin