Starostwo powiatowe w Będzinie odmówiło wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej i anten firmy T-Mobile na wieży parafialnego kościoła w Sławkowie.

Spółka T-Mobile już od dłuższego czasu ubiegała się o pozwolenie na montaż konstrukcji antenowych na wieży zabytkowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie. Wcześniej jednak inwestor dokonał zmian w projekcie, obniżając zasięg oddziaływania instalacji na otoczenie, po tym jak w 2017 roku do sprawy włączył się urząd. Wówczas, urzędnicy argumentowali, że może być ona niezgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkową okolicznością była obecność na strychu kościoła chronionego gatunku nietoperza. Urząd zlecił też opracowanie ekspertyzy, z której wynikało, że montaż urządzeń przyniesie zagładę bytującej na wieży kolonii. W tym roku, na wniosek sławkowskiego urzędu do działań przystąpiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Na zlecenie RDOŚ przeprowadzone zostaną badania kolonii pod kątem objęcia jej ochroną w ramach programu Natura 2000.

Warto wspomnieć, że planowana inwestycja jest efektem podpisania przez proboszcza parafii z operatorem umowy na montaż stacji bazowej na kościelnej wieży. Mieszkańcy przyjęli ten pomysł bardzo negatywnie. W 2017 roku, po ingerencji włodarza miasta, starostwo powiatowe wydało negatywną decyzję w tej sprawie. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Strony nie doszły do kompromisu.

W trakcie analizy dokumentów w 2019 roku przedstawiciele urzędu miasta w Sławkowie zauważyli między innymi, że załączone przez inwestora pozwolenie wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków jest nieważne, bo dotyczy innej wersji projektu.

– Zwróciłem się wówczas zarówno do starosty, jak i do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wskazaliśmy wątpliwości i i wnioskowaliśmy, by w tej sytuacji nie wydawać zgody na realizację inwestycji. W korespondencji skierowanej do konserwatora zabytków pisaliśmy między innymi o kwestiach związanych z obawami o wpływ inwestycji na wygląd kościelnej wieży, stanowiącej dominantę krajobrazową miasta – mówi Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

W toku postępowania starostwo powiatowe w Będzinie potwierdziło konieczność dołączenia przez inwestora nowego pozwolenia konserwatora. Do wyznaczonego na 17 września 2020 roku przedstawiciele spółki nie przedstawili takiego dokumentu. W efekcie starosta odmówił zgody na montaż anten.

Co dalej? Inwestor może oczywiście odwołać się od tej decyzji lub składać kolejne wnioski o pozwolenie na budowę. Musiałby jednak wcześniej uzyskać stosowne pozwolenie urzędu ochrony zabytków.

3 KOMENTARZE

 1. Proszę się nie natrząsać z poważnych rzeczy.
  Jak powszechnie wiadomo pole elektromagnetyczne działa bardzo niekorzystnie na organizmy żywe w szczególności na układ nerwowy.
  Proszę spojrzeć na mnie. Przecież ta skłonność do pisania moralizatorskich bzdetów nie wzięła się znikąd.
  Zatem bardzo dobrze że anten nie będzie.

 2. Szanowny Panie!
  Czy miałby Pan coś przeciw temu, by się – za Pana zgodą oczywiście – jakoś pod Pana podszyć?
  Jak podszewka pod surdutem? Jak onuca w gumofilcu?
  Będziemy jak Bonnie i Clyde. Jak Flip i Flap. Jak siano i słoma.
  Czasem tylko. Nie, że ciągle.
  To jak?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here