Sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji trafi do szkół prowadzonych przez powiat będziński. Starostwo pozyskało dodatkowe fundusze na zakup 40 laptopów.

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi nabór wniosków o przyznanie funduszy na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla szkół. – Samorządy mogą zakupić laptopy, tablety oraz inne urządzenia gwarantujące dostęp do internetu. Po przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych, zdecydowaliśmy o zakupie 40 laptopów. Sprzęt przekażemy potrzebującym uczniom oraz nauczycielom – wyjaśnia Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

Komputery trafią do uczniów i nauczycieli, którzy takiego sprzętu nie mają, a jest im potrzebny w związku z epidemią i koniecznością zdalnego nauczania. O liczbie przekazanych laptopów decydowało zapotrzebowanie, ale też liczba uczniów w danej szkole.

Do aplikowania w programie uprawnione są wszystkie gminy i powiaty. Powiat będziński pozyskał środki finansowe w wysokości 80 tysięcy zł, co stanowi 100 proc. możliwego wsparcia.