Starosta będziński zwrócił się z prośbą o pomoc finansową dla szpitala do włodarzy wszystkich gmin powiatu. Zebrane środki przeznaczone zostaną na walkę z koronawirusem oraz wyposażenie szpitala.

Odzew ze strony gmin był bardzo pozytywny – łącznie przekazano ponad milion złotych dodatkowych pieniędzy dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Decyzję o przekazaniu miliona złotych na pomoc lecznicy na wniosek zarządu powiatu podjęli także radni rady powiatu będzińskiego, a dodatkowe wsparcie finansowe, w wysokości 367 tysięcy, udzieliła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

– W tak trudnym czasie, nie tylko dla powiatu będzińskiego, ale dla całego kraju, niezwykle ważne jest współdziałanie i solidarność. Istnieje ono zarówno na poziomie mieszkańców, którzy włączają się np. w szycie maseczek, jak również na poziomie miast i gmin. Jest to niezwykle budujące, że włodarze miast i gmin z terenu powiatu, w zasadzie jednomyślnie, włączyli się w pomoc finansową dla służby zdrowia. Serdecznie dziękuję za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa i należytej opieki zdrowotnej. Słowa podziękowań kieruję także do radnych z naszego terenu, ale także do wszystkich mieszkańców oraz firm, tak chętnie angażujących się w akcje pomocowe dla szpitala i tych wszystkich, którzy walczą z epidemią na pierwszej linii frontu ­­- mówi Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

Na wsparcie szpitala ze swoich budżetów zdecydowały się: Będzin (350 tys. zł), Czeladź (300 tys. zł), Siewierz (100 tys. zł), Bobrowniki (130 tys. zł), Psary (50 tys. zł) oraz Wojkowice (60 tys. zł). Łącznie to ponad milion złotych dodatkowych pieniędzy przeznaczonych przez samorządowców na wsparcie szpitala powiatowego i działań medycznych w walce z koronawirusem.

Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup trzech łóżek, które trafią na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. sumie będzie ich osiem, zostaną zakupione również kolejne trzy respiratory. Pomoc finansowa powiatu oraz miast i gmin z jego terenu przeznaczona jest również na środki ochrony osobistej (maseczki jednorazowe i kombinezony) oraz na zakup nowoczesnego ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym: defibrylatorem transportowym oraz przenośnym zestawem tlenowym.

Ponadto, szpital powiatowy otrzyma wsparcie finansowe z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 367 tys. zł na zakup środków ochrony zdrowia w związku ze zwalczaniem epidemii i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.