We wtorek, 15 stycznia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie otwarto nową, przebudowaną część przedszkolną. To pozwoli na poszerzenie oferty placówki.

Przedsięwzięcie projektowe objęło przebudowę i adaptację jednego skrzydła Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie tj. istniejących pomieszczeń przyziemia, parteru i pierwszego piętra z przeznaczeniem na oddział przedszkolny przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

– Podwyższanie standardów, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i ciągłe przystosowywanie infrastruktury do potrzeb podopiecznych to cele, które muszą być realizowane przez każdą placówkę oświatową. Mam nadzieję, że przeprowadzone w SOSW prace przełożą się na komfort wychowanków i ich bezpieczeństwo – mówi Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

W wyniku realizacji projektu inwestycyjnego w obiekcie funkcjonuje m.in.: 6 grup przedszkolnych (w tym dwie nowe), 8 pracowni specjalistycznych: sala terapii widzenia, sala rehabilitacji, sala muzyczno-rytmiczna, sala terapii ręki, sala integracji, sala doświadczania świata, gabinet logopedyczny, pokój wyciszeń/relaksacyjny, a ponadto szatnie, aneksy kuchenne, pomieszczenia sanitarne wraz z infrastrukturą.

Z wyżej wymienionej infrastruktury oraz wyposażenia obiektu korzystają dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z programem nauczania placówki.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 2 707 936,68 zł. Realizacja zadania możliwa była dzięki unijnym środkom. Dofinansowanie wyniosło ok. 1 859 480,00 złotych.

Przebudowa Przedszkola Specjalnego w SOSW w Będzinie - fot. Powiat Będziński
Przebudowa Przedszkola Specjalnego w SOSW w Będzinie – fot. Powiat Będziński

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie zapewnia edukacje i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.

W placówce przebywają uczniowie w wieku od 7 do 25 roku życia. Oprócz niepełnosprawności intelektualnej, często wynika u nich szereg innych ograniczeń wynikających z autyzmu, niepełnosprawności ruchowej i innych.

Głównym celem edukacji podopiecznych jest ich wszechstronny rozwój, oraz przygotowanie do codziennego życia tak, by byli jak najbardziej zaradni i samodzielni, umieli sterować własnym zachowaniem, oraz mogli uczestniczyć w życiu społecznym.