Startują prace drogowe na ul. Dąbrowskiej w Będzinie-Łagiszy. Jaki odcinek drogi obejmą i ile kosztowała inwestycja?

Pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej 4724S – ul. Dąbrowskiej w Będzinie przebiegać będzie na odcinku 700 m. Wymieniona zostanie konstrukcja jezdni, zbudowany będzie odcinek kanalizacji deszczowej i obustronny chodnik.

Przebudowie ulegną również zjazdy do posesji i zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Wartość robót wynosi 2 980 000 zł. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu jest firma DROGREM z Bytomia. Prace potrwają do sierpnia przyszłego roku.

– To kolejna inwestycja drogowa, jaką przeprowadzimy na drogach powiatowych. Zarząd Powiatu dokłada wszelkich starań, aby pozyskać środki na remonty, a także przekazywać na te cele środki własne. Tym razem są to pieniądze pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Coraz lepszy stan dróg w powiecie przekłada się na zadowolenie mieszkańców – mówi Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

W związku prowadzonymi pracami remontowymi zostanie wprowadzona trasa objazdowa dla pojazdów ciężarowych, co spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym.

u. Dąbrowska objazdy
Objazdy ul. Dąbrowska – fot. Powiat będziński