Oficjalnie otwarto „Zieloną Pracownię” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Jest to nowoczesna pracownia przyszłości, która będzie służyła do rozwoju umiejętności młodych umysłów.

Pracownia „Laboratorium Przyszłości” została utworzona w ramach projektu konkursowego „Zielona Pracownia – 2021”. Był on organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. „Laboratorium przyszłości” pełni funkcję nowoczesnej pracowni przedmiotów przyrodniczych i ekologicznych. Będą tutaj prowadzone zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym, rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.

Utworzenie tego typu miejsca nie tylko umożliwi dobrą realizację podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych, ale także będzie sprzyjało rozwojowi zainteresowań ekologicznych uczniów. Dodatkowo zapewni właściwe przygotowanie do udziału w konkursach i projektach, dodatkowych aktywnościach ekologicznych.

Na co dzień w „Laboratorium Przyszłości” odbywać się będą zajęcia biologii, ale także geografii, fizyki, czy też zajęcia z przedmiotów zawodowych w technikum w ramach kierunku technik architektury krajobrazu czy nowego zawodu technika ochrony środowiska. Za otrzymaną kwotę 50.000 złotych zakupiono wyposażenie, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne do nowo powstałej pracowni.

Sukces przedsięwzięcia jest zawdzięczany staraniom Powiatu Będzińskiego oraz Stowarzyszenia TPLO w Wojkowicach i Rady Rodziców ZSOiT w Wojkowicach. Specjalnie na tę okazję została przygotowana i przeprowadzona pokazowa lekcja biologii i fizyki z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego i laboratoryjnego. Uczniowie przedstawili również działania i akcje o charakterze ekologicznym, w które od lat angażuje się ZSOiT w Wojkowicach.