Z dwóch do pięciu osób wzrosła liczba pełnomocników prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego. Z trzech do dwóch zmalała za to liczba jego zastępców.

Arkadiusz Chęciński od 1 lutego 2019 roku ma tylko dwóch zastępców – Zbigniewa Byszewskiego i Jeremiasza Świerzawskiego. Zastępcą prezydenta przestała być za to Anna Jedynak. Obecnie jest pełnomocnikiem ds. funduszy zewnętrznych oraz polityki społecznej i komunalnej.

Anna Jedynak pełnomocnikiem ds. funduszy zewnętrznych oraz polityki społecznej i komunalnej

Anna Jedynak realizuje zadania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz współpracy z miastami partnerskimi, ochrony zdrowia, polityki społecznej i gospodarki komunalnej. Podlegają jej cztery wydziały – Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy, Wydział Zdrowia, Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Gospodarki Komunalnej.

Michał Mercik pełnomocnikiem ds. kultury, rozwoju i dialogu społecznego

Od 2018 roku pełnomocnikiem prezydenta Sosnowca ds. kultury, rozwoju i dialogu społecznego jest Michał Mercik, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji. Oprócz tego wydziału podlegają mu także Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, a także Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości. Michał Mercik realizuje zadania w zakresie kultury i sztuki, polityki informacyjnej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Marek Barański pełnomocnikiem ds. rewitalizacji i integracji społeczności lokalnej

Pełnomocnikiem prezydenta ds. rewitalizacji i integracji społeczności lokalnej nadal jest prof. Marek Barański, który swoją funkcję piastuje od 2015 roku.

Prezydent Arkadiusz Chęciński powołał również pełnomocnika ds. jakości powietrza oraz pełnomocnika ds. elektromobilności.

Mateusz Kruk pełnomocnikiem ds. jakości powietrza

Pełnomocnikiem ds. jakości powietrza został Mateusz Kruk, który z sosnowieckim urzędem związany jest od ponad 4 lat. Początkowo był asystentem wiceprezydenta Mateusza Rykały, a gdy ten został wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a później pracował jako inspektor ds. sprawozdawczości w Wydziale Inwestycji Miejskiej.

Robert Milczarek pełnomocnikiem ds. elektromobilności

Pełnomocnikiem ds. elektromobilności został Robert Milczarek, który od lat związany jest z sosnowieckim magistratem. Wcześniej jako inspektor pracował w referacie zarządu ruchu w wydziale organizacji zarządzania drogami i ruchem drogowym. Warto dodać, że nominacja dla Roberta Milczarka to efekt podpisanego pod koniec stycznia porozumienia o współpracy z SLD.

– To są ludzie, którzy pracują w naszym urzędzie od lat. Wyznaczyłem ich do koordynowania pewnych działań, a żeby mogli to robić skutecznie, konieczne było wzmocnienie ich pozycji w urzędzie. Teraz zajmują się konkretnymi zadaniami i w żadem sposób nie wpływa to w strukturę zatrudnienia w urzędzie – wyjaśnia prezydent Arkadiusz Chęciński.