Teatr Zagłębia zawarł porozumienie o współpracy z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Sosnowcu w ramach nowo utworzonego przez siebie programu Klas Partnerskich. Skorzystają na tym m.in. uczniowie i nauczyciele.

Nowa inicjatywa Teatru Zagłębia zakładająca ścisłą współpracę teatru i szkoły ma na celu podniesienie jakości kształcenia humanistycznego młodzieży poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej, stymulowanie twórczej aktywności młodzieży oraz zaangażowanie i aktywne włączanie uczniów i pracowników w życie artystyczne Teatru Zagłębia.

Teatr Zagłębia będzie współpracował z IV LO im. Staszica w Sosnowcu - fot. Maciej Stobierski
Teatr Zagłębia będzie współpracował z IV LO im. Staszica w Sosnowcu – fot. Maciej Stobierski

– Projekt Klasy Partnerskiej to realne wsparcie merytoryczne edukacji humanistycznej, nie tylko poprzez zapraszanie na „gotowy produkt” w postaci spektaklu, ale przede wszystkim przez stałą współpracę, rozmowę i przyjaźń z młodymi ludźmi. Wyjście z budynku teatru do szkoły daje nam wszystkim możliwość spotkania i bezpośredniego kontaktu, rozmowy o teatrze a także, co równie ważne, pojawia się przestrzeń doświadczania szerokich możliwości sztuki w obszarze samorozwoju, otwarcia i rozwijania wrażliwości etycznej i estetycznej – mówi Iwona Woźniak, dyrektor Teatru Zagłębia.

Teatr Zagłębia będzie współpracował z IV LO im. Staszica w Sosnowcu – fot. Maciej Stobierski

W ramach programu uczniowie będą m. in. mieli zajęcia z aktorami Teatru Zagłębia, będą także uczestniczyli w spektaklach oraz w warsztatach, spotkaniach z twórcami, wykładach i w innych projektach realizowanych przez teatr. – Obie strony służą sobie również wsparciem merytorycznym, organizacyjnym i promocyjnym przy realizowanych przedsięwzięciach, a także w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty z obszaru edukacji kulturalnej – podkreśla Ewa Koralewska, rzeczniczka prasowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu.