Jaworzno chce być pierwszym miastem w Polsce, w którym testowane będą pojazdy bez kierowcy. Władze miasta podpisały w tej sprawie list intencyjny.

Władze Jaworzna podpisały list intencyjny inicjujący współpracę z Instytutem Transportu Samochodowego i firmą Comtegra SA w sprawie opracowania wytycznych pozwalających na eksploatację pojazdów autonomicznych. Jaworzno jest zainteresowane przeprowadzeniem testów pojazdów bez kierowcy.

Jaworzniccy urzędnicy przekonują, że w najbliższych latach najważniejszym kierunkiem rozwoju transportu drogowego – zarówno osobowego jak i towarowego – będzie stworzenie pojazdów samosterujących oraz podniesienie udziału ilościowego pojazdów zasilanych energią elektryczną. Wcześniej jednak konieczne jest opracowanie wytycznych prawnych, organizacyjnych oraz technicznych, umożliwiających eksploatację tych samochodów.

– Objęcie Jaworzna eksperymentalną strefą testowania aut elektrycznych i autonomicznych to jedna z koncepcji na rozwój e-mobility w mieście. Możliwe to będzie dzięki specjalnej strefie prawnej, o utworzeniu której mówiliśmy już jakiś czas temu – powiedział Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. – Nasza deklaracja bycia częścią takiego projektu wzbudziła duże zainteresowanie w branży. Kolejne spotkania i rozmowy utwierdzają mnie w przekonaniu, że to perspektywiczny kierunek i szansa dla Jaworzna. Strefą objęte byłoby całe miasto, pojazdy miałyby sprawdzać się w normalnym ruchu miejskim, jednak do tego trzeba się odpowiednio przygotować i to wyzwanie podejmujemy – dodał.

Podpisanie listu intencyjnego dot. samochodów autonomicznych w Jaworznie - fot. UM Jaworzno
Podpisanie listu intencyjnego dot. samochodów autonomicznych w Jaworznie – fot. UM Jaworzno

Władze Jaworzna wskazują, że tworzenie strefy testów pojazdów autonomicznych wiąże się z szeregiem uwarunkowań prawnych, dlatego konieczna jest współpraca pomiędzy podmiotami na styku samorządu, biznesu oraz nauki. Stąd porozumienie z ITS i firmą Comtegra. Prace realizowane będą na trzech poziomach: strategicznym – dotyczącym problematyki legislacji, eksperymentalnym – poświęconym pracom badawczym i rozwojowym oraz implementacyjnym, który pozwoli na wypróbowanie w mieście wypracowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

– Cieszę się, że Instytut Transportu Samochodowego – lider w dziedzinie badań w szeroko rozumianym transporcie drogowym – jest stroną pierwszego w Polsce porozumienia, które umożliwi bezpieczne testowanie i wdrażanie do ruchu drogowego w Polsce pojazdów autonomicznych – podkreślił dyrektor instytutu, prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak.

Podpisanie listu intencyjnego dot. samochodów autonomicznych w Jaworznie - fot. UM Jaworzno
Podpisanie listu intencyjnego dot. samochodów autonomicznych w Jaworznie – fot. UM Jaworzno

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy na ulice Jaworzna miałyby wyjechać samochody samosterujące. Najpierw muszą powstać odpowiednie ustawy, później miasto zostanie dokładnie „zeskanowane” przez specjalny samochód zbierający dane na drodze.

– Cieszymy się, że znalazło się w Polsce miasto, które otwarte jest na innowacje – dodają przedstawiciele firmy Comtegra.

Przypomnijmy, że Jaworzno już od dłuższego czasu stawia na nowoczesne rozwiązania w transporcie i jest jednym z liderów w kraju. Miasto cały czas inwestuje w autobusy elektryczne i stawia też na rowery elektryczne. Chce też udostępnić odcinek dawnej linii kolejowej między śródmieściem a dzielnicą Szczakowa pod tor testowy hyperloopa – najszybszego pociągu na świecie.

CZYTAJ TAKŻE:

Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich rowerzystów w regionie. W Jaworznie powstaje rowerowa autostrada. Prezydent miasta podpisał umowę inwestycyjną. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich fanów dwóch kółek. Jak zapowiadają jaworzniccy urzędnicy, jeszcze w tym roku ruszy budowa kluczowych elementów Miejskiego...