W Zagłębiowskiej Mediatece odbyła się konferencja antyprzemocowa. Został podjęty temat przemocy, zarówno w kwestii ofiar, jak i napastników. Co należy robić?

W Zagłębiowskiej Mediatece odbyła się konferencja antyprzemocowa podsumowująca działania sosnowieckiego MOPS-u w ramach kampanii społecznej „Nie słyszę, Nie widzę, Nie mówię. Reaguję”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu od wielu lat angażuje się w realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Należą do nich: „Schronienie na lata to dom mama tata” – patrol przyjazny dziecku, „Ludzie ludziom zgotowali ten los” – edukacja młodzieży poprzez historię, „Równość, tolerancja, bezpieczeństwo” czy „Bieg w szpilkach”.

– Wiemy jak poważna jest skala tego problemu i z jakimi dramatami trzeba się zmierzyć. Dlatego wspólnie z policją i ośrodkami pomocowymi podejmujemy różne działania. Chciałbym, aby ta kampania uświadomiła wszystkim, że nie ma przyzwolenia na przemoc pod żadną postacią – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca

Działania podejmowane w ramach kampanii „Nie słyszę, Nie widzę, Nie mówię. Reaguję” mają za zadanie uświadomić mieszkańcom Zagłębia i Śląska, że na przemoc nie można być obojętnym – należy i trzeba reagować.

– Działania, które podejmowano w ramach kampanii miały uświadomić mieszkańcom naszego regionu, że na przemoc nie można być obojętnym. Cisza to rozkaz dla kata. Od lat prowadzimy prekursorskie działania pomagając osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – mówi Monika Cholewa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Kampania „Nie słyszę, Nie widzę, Nie mówię. Reaguję” - fot. mat. pras
Kampania „Nie słyszę, Nie widzę, Nie mówię. Reaguję” – fot. mat. pras.

Głównym zamysłem kampanii jest informowanie. Pierwszy ruch zależy od człowieka, natomiast dzięki akcji, każdy może znaleźć drogę do zdrowszego i bezpieczniejszego jutra.

Informator

  • Ogólnopolskie telefony dla osób dorosłych,
  • Ogólnopolskie telefony dla dzieci i młodzieży,
  • Pomoc społeczna,
  • Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży,
  • Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych,
  • Pomoc dla osób uzależnionych,
  • Porady prawne,
  • Spis przepisów prawnych i środki karne,
  • Niebieska Karta,
  • Dyskretna interwencja policji.

Została również przygotowana strona internetowa kampanii, która zawiera wszelakie informacje, porady i kontakt. Każdy znajdzie tam wsparcie i instrukcje gdzie oraz jak uzyskać darmową pomoc.