W lipcu mieszkańcy województwa śląskiego będą mogli zgłaszać propozycje projektów do realizacji w ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego województwa śląskiego. Do rozdysponowania będzie 10 mln złotych.

W poniedziałek, 10 czerwca rozpoczęła się kampania informacyjna, która ma zachęcić do zgłaszania projektów i głosowania na projekty do realizacji w 2020 roku. Biorą w nich udział eksperci i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, którzy przybliżą założenia programu, przedstawią wzory dokumentów, które będą obowiązywały w pierwszej edycji i zaprezentują przykładowe zadania.

Spotkania potrwają do 19 lipca. Sami mieszkańcy będą mogli składać propozycje w dniach 1-26 lipca. Głosowanie odbędzie się 12-30 listopada 2019 roku, a do 31 grudnia poznamy listę zadań do zrealizowania w ramach pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

– Na niższych szczeblach samorządu budżet obywatelski sprawdza się od lat, chcemy stworzyć przestrzeń dla tego rozwiązania również w skali województwa – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – Zapraszamy wszystkich do tworzenia projektów, przekonywania do nich i głosowania na najlepsze. Chcemy wspólnie edukować i wspierać, ale też dzielić się środkami i uczyć od mieszkańców, bo dla nas to również lekcja – dodaje.

Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zakłada, że pula środków będzie podzielona na zadania wojewódzkie – 2,5 mln zł oraz podregionalne – 7,5 mln zł. W tym celu województwo podzielono na 7 podregionów: nr 1 – bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała: 15% (1 125 000,00 zł), nr 2 – powiaty bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy: 15% (1 125 000,00 zł), nr 3 – powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory: 16% (1 200 000,00 zł), nr 4 – powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice: 15% (1 125 000,00 zł), nr 5 – miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 13% (925 000,00 zł), nr 6 – powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa: 11% (875 000,00 zł).

Siódmy podregion, czyli powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15% (1 125 000,00 zł). Kwoty zostały wyliczone na podstawie liczby mieszkańców.

Zadania wojewódzkie powinny mieć wartość co najmniej 100 tys. zł, ale nie większą niż 50 proc. środków w tej puli. Wartość minimalna zadań podregionalnych to co najmniej 50 tys. zł, maksymalnie 50 proc. środków w puli. Zadania o charakterze inwestycyjnym lub infrastrukturalnym mogą być realizowane wyłącznie na mieniu województwa.