Trwa głosowanie w kolejnej edycji dąbrowskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mają już tylko kilka godzin, żeby oddać swój głos.

Mieszkańcy do wyboru mają 13 projektów. Na liście propozycji znajdują się projekty, które odpowiadają na potrzeby różnych grup mieszkanek i mieszkańców. Pula środków tegorocznego budżetu obywatelskiego to 4,7 mln zł.

Propozycje, które można wybierać, dotyczą m.in. remontów dróg i chodników, budowy ekologicznych przystanków, nowych nasadzeń, a także rozbudowy istniejącej infrastruktury rekreacyjnej.

Jak zagłosować?

Głosowanie odbywa się elektronicznie poprzez wypełnienie formularza do głosowania dostępnego na stronie internetowej budżetu obywatelskiego. Każdy mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, niezależnie od wieku, może oddać głos na 3 projekty przyznając im od 1 do 3 punktów, przy czym 3 punkty dla projektu najwyżej ocenianego, 2 punkty dla projektu ocenianego jako drugi, 1 punkt dla projektu uznanego za trzeci. Na wybrane projekty głosować można do 19 września, do godz. 24:00.

Budżet Obywatelski Dąbrowy Górniczej

Budżet obywatelski w Dąbrowie Górniczej realizowany jest po raz trzeci. W zeszłym roku zwyciężył projekt „Rodzinne Planty”, który zakłada renowację Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego – pomiędzy ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego oraz pomiędzy ul. Korczaka i Przemysłową.

Modernizacja obejmie m.in. remont istniejących alejek, budowę dróg rowerowych, utworzenie wybiegu dla psów, montaż ławek i oświetlenia, nasadzenia drzew i krzewów, a także usypanie niedużych pagórków, które urozmaicą krajobraz. Efekt prac, które wkrótce powinny ruszyć, ma być widoczny do końca tego roku.

W roku 2019 odbyła się pierwsza edycja budżetu obywatelskiego. Dąbrowianie do realizacji wybrali projekt „Podlesie Pełne Życia”, dotyczący rewitalizacji parku Podlesie. Na jego wykonanie przypadła cała pula – 3,6 mln zł – przewidziana na budżet w 2019 roku.

W rezultacie na mapie Dąbrowy Górniczej znalazło się kolejne miejsce, w którym można ciekawie i aktywnie spędzić czas. W parku, który był zaniedbany i lata świetności miał za sobą – powstało siedem stref. Są to obszary zagospodarowane i zaaranżowane pod kątem różnych użytkowników – m.in. dzieci, seniorów czy miłośników aktywnego wypoczynku.

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny

Od 2013 do 2019 r. w mieście funkcjonował Dąbrowski Budżet Partycypacyjny. Przez ten okres dąbrowianie zdecydowali o wykonaniu w swojej okolicy – w dzielnicy czy na osiedlu – ponad 700 różnorodnych zadań. To m.in. budowa placów zabaw, boisk, chodników, parkingów czy skwerków, a także zakupienie nowych sprzętów i książek do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 2020 r. i 2021 r. pandemia niestety nie pozwoliła przeprowadzić kolejnych edycji budżetu, opierających się na bezpośrednich spotkaniach i dyskusjach nad propozycjami mieszkańców.