Do prowadzonych na terenie Sosnowca modernizacji i budowy torowisk tramwajowych wkrótce dołączy kolejna. Spółka Tramwaje Śląskie ogłosiła przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy przebudowy torowiska wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

Najbardziej spektakularną inwestycją tramwajową w Sosnowcu jest budowa nowej linii w dzielnicy Zagórze. W mieście prowadzone są jednak również modernizacje istniejących linii. Trwa procedura odbiorowa dla zadania wzdłuż ul. Będzińskiej, a prace budowlane toczą się na ul. Małachowskiego oraz wzdłuż ulic gen. Andersa i 1 Maja. Do tej inwestycyjnej ofensywy dołączy niebawem kolejna linia – tym razem w dzielnicach Niwka i Dańdówka.

przystanek przy ulicy
Niwka Cmentarz Komunalny – fot. UM Sosnowiec

Tramwaje Śląskie ogłosiły przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu, od ul. gen. Andersa do ul. Orląt Lwowskich (dobudowa drugiego toru)”. Otwarcie ofert przewidziane zostało na 20 października. Termin realizacji całości prac określony został na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Gruntowna przebudowa

Zadanie obejmuje gruntowaną przebudowę ok. 3,5 km odcinka istniejącej linii jednotorowej. – Bardzo zależało nam na tym, by przy tej modernizacji wybudować linię dwutorową, jednak na części trasy okazało się to niemożliwe. Cieszy jednak, że ponaddwukilometrowy fragment tej linii zyska drugi tor, co zdecydowanie poprawi elastyczność ruchu tramwajów kursujących między Sosnowcem a Mysłowicami. Powstaną też nowe perony, integrując przy tym komunikację tramwajową i autobusową – mówi Bolesław Knapik, prezes zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

ruch miejski
Niwka Pawiak – fot. UM Sosnowiec

Swojej radości z inwestycji nie kryje prezydent Sosnowca, która podkreśla, jak ważna jest przebudowa dla komfortu podróżnych. – To bardzo wyczekiwana przez nas i mieszkańców inwestycja, poprawiająca nie tylko czas przejazdu tramwaju ale i bezpieczeństwo. Przede wszystkim pasażerowie nie będą już wsiadać i wysiadać bezpośrednio na drogę. Zarówno na Pawiaku jak i w rejonie ulicy Niweckiej wybudowane zostaną perony, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo – zaznacza Arkadiusz Chęciński.

W efekcie modernizacji na fragmencie od skrzyżowania w Dańdówce, przez wiadukt nad torami kolejowymi stacji Sosnowiec Dańdówka, do przystanku Niwka Pawiak powstanie linia dwutorowa, zaś na odcinku od przystanku Niwka Pawiak do wiaduktu nad ul. Orląt Lwowskich wybudowana zostanie linia jednotorowa, z mijanką w rejonie przystanku Niwka Kościół.

przystanke tramwajowy
Niwka Fabryka – fot. UM Sosnowiec

Wydzielone torowisko wykonane zostanie w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych ze sprężystym montażem szyn. W rejonie skrzyżowań i przejazdów torowo-drogowych w większości zastosowane zostaną prefabrykowane płyty torowe z szynami montowanymi w komorach za pomocą mas poliuretanowych.

Ponadto, powstaną nowe perony przystankowe, posadowione zostaną nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe z nową siecią, przebudowany zostanie układ zasilania oraz instalacje podziemne, zabudowane zostaną elektrycznie sterowane i ogrzewane zwrotnice.