Od 1 sierpnia mieszkańcy Jaworzna zapłacą więcej za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych. To kolejne miasto, które zdecydowało się na taki krok.

Przypomnijmy, że na czerwcowej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o podwyżce cen za wywóz odpadów. Według nowej taryfy, od sierpnia, osoby segregujące śmieci zapłacą 22 zł (o 7 zł więcej), a osoby niesegregujące odpady – aż 43 zł (o 14 zł więcej).

Miesiąc później

Początkowo nowa taryfa miała obowiązywać już od lipca, ale urzędnicy zdecydowali opóźnić zmiany o jeden miesiąc. – Dodatkowy czas jest potrzebny, by zapisy uchwały, po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego weszły w życie. Stanie się to 11 lipca, wówczas uchwała będzie obowiązująca. Pierwszą opłatę, po zmianie stawki, będzie trzeba zatem uiścić do 22 września 2019 roku – wyjaśniają urzędnicy.

Do mieszkańców trafią zawiadomienia

Wkrótce do mieszkańców trafią stosowne zawiadomienia. – Zarówno mieszkańcy, jak i podmioty działające na terenie miasta (w tym zarządcy, administratorzy i spółdzielnie) otrzymają zawiadomienie, które jest podstawą do aktualizacji uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokość podanej w zawiadomienia – podkreślają urzędnicy.

– Należy pamiętać, że po zmianie stawki mieszkaniec nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji, a tylko uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu na rachunek bankowy. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty, tj. przed otrzymaniem zawiadomienia opłaty mieszkaniec zobowiązany jest do uregulowania tylko różnicy kwoty wynikającej ze zmiany stawki – dodają.

Dlaczego opłaty za śmieci drożeją?

Za podwyższenie ceny odprowadzania odpadów w dużej mierze odpowiada opłata „za korzystanie ze środowiska”, która jest niezależna od gmin. – Za każdą odprowadzaną tonę odpadów i każdą kolejną, cena z roku na rok rośnie. W 2017 roku opłata ta wynosiła 120,76 zł, w 2018 roku 140 zł, w 2019 roku 170 zł. Natomiast w 2020 roku za składowanie jednej tony odpadów trzeba będzie zapłacić aż 270 zł – wyjaśniają pracownicy Urzędu Miasta w Jaworznie.

Przypomnijmy, że więcej za wywóz śmieci zapłacą także m.in. mieszkańcy Będzina i Dąbrowy Górniczej. W Sosnowcu na razie urzędnicy nie planują podwyżek, ale przyglądają się wpływom od mieszkańców.