80 niesamodzielnych starszych mieszkańców Sosnowca przez dziesięć miesięcy będzie mogło korzystać z teleopieki i wsparcia opiekunów. Miasto uzyskało na ten cel 1,6 mln zł dofinansowania z UE.

„SOS dla Seniora” – to nowy program współfinansowany z pieniędzy europejskich, na którym skorzystają starsi i często samotni mieszkańcy Sosnowca.

Projekt jest skierowany do 80 mieszkańców Sosnowca niesamodzielnych ze względu na wiek, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ oraz do ich 20 opiekunów. Rozpocznie się w styczniu 2020, a rekrutacja do niego ruszy w listopadzie tego roku. Projekt ma się przyczynić do budowy systemu skoordynowanej opieki, która prowadzić będzie do tworzenia środowiska przyjaznego osobom starszym, między innymi poprzez rozwój sieci usług dla seniora w środowisku lokalnym. Będzie on realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Koszt całego projektu to 1,9 mln zł, z czego 1,6 mln zł to pieniądze z Unii Europejskiej, reszta to wkład własny miasta.

Na czym polega projekt?

Na czym polega cały projekt? Przez siedem dni w tygodniu seniorzy, biorący udział w programie, będą mieli zagwarantowane usługi opiekuńcze. Zakres tych usług będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika i będzie wynikał z przeprowadzonej diagnozy ich potrzeb i możliwości psychofizycznych. Usługi będą realizowane przez pracowników zaangażowanych przez umowę o pracę (13 etatów).

Nowością będzie dowóz gorących posiłków zaplanowany dla 20 uczestników, którzy mieszkają samotnie i mają problemy z poruszaniem się.

Teleopiekun dla seniora

Seniorzy zostaną także objęcie systemem teleopieki. Dostaną specjalne opaski na rękę, w których najdzie się mały przycisk alarmowy oraz urządzenie do transmisji głosu. W przypadku trudnej sytuacji lub zagrożenia (upadek, nagle pogorszenie stanu zdrowia, pożar, awaria, lęk) wystarczy wciśnięcie guzika, by połączyć się ze stale gotową do interwencji centralą.

– Opaska będzie również mierzyła podstawowe parametry życiowe oraz będzie wyposażona w czujnik upadku. Po odebraniu zgłoszenia teleopiekun podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy podopiecznemu. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia lub wezwać profesjonalne służby ratunkowe – wyjaśnia Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca ds. funduszy zewnętrznych, polityki społecznej i komunalnej.