Do urzędu marszałkowskiego trafiła dokumentacja projektowa związana ze sławkowską częścią Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Projekt zakłada zagospodarowanie terenu nad Białą Przemszą i adaptację poddasza budynku Działu Kultury Dawnej MOK.

Projekt rewitalizacji terenu rekreacyjno-sportowego nad Białą Przemszą w Sławkowie obejmie uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni przyrodniczej. Zaadaptowanie przestrzeni zielonych na park, który będzie pełnił funkcję edukacyjno-społeczną, umożliwi prowadzenie obserwacji siedlisk nadrzecznych oraz łąkowych i połączenie tych terenów ścieżką dydaktyczno-ekologiczną. Ponadto, stworzy to możliwość wykonania pielęgnacji starodrzewia.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych eksponujących obszary cenne przyrodniczo, oświetlenie tych ścieżek, oznakowanie obszarów chronionych, budowę stanowisk obserwacyjnych, małej architektury, tematycznego placu zabaw, monitoringu oraz kładki, która umożliwi bezpośredni dostęp do terenów zielonych przy ulicy Walcownia. Celem tych działań jest wyeksponowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tych terenów.

Wizualizacja obszaru przy Białej Przemszy - fot. AMAYA Architekci
Wizualizacja obszaru przy Białej Przemszy – fot. AMAYA Architekci

W projekcie znalazła się także propozycja utworzenia strefy aktywności dla mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto i budowę toalet. Spore zmiany szykują się także na poddaszu zabytkowego budynku Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie. Pomieszczenie zostanie zaadaptowane na potrzeby centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Projekt zakłada przystosowanie pomieszczeń na przyrodnicze centrum wystawiennicze, pracownie warsztatowe, pracownię multimedialną oraz zakup odpowiedniego wyposażenia tych pracowni, aby mogły spełniać funkcje w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Wykonanie prac pozwoli jednocześnie przeprowadzić wiele robót konserwatorskich. Obejmą one między innymi konstrukcję budynku i wymianę mocno zniszczonego poszycia dachowego.

– Dokumentacja podlega obecnie ocenie formalnej. Rozstrzygnięcie powinniśmy poznać w połowie roku – informuje Beata Kwapisz, inspektor ds. zarządzania jakością i rozwoju miasta. – Realizacja inwestycji, w przypadku pozytywnego zakończenia postępowania w urzędzie marszałkowskim, zaplanowana jest na lata 2018-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 6 mln zł – dodaje.

Zagłębiowski Park Linearny to wspólna inicjatywa miast położonych w dolinie rzek Przemszy i Brynicy. W projekcie uczestniczą gminy Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Sławków, Siewierz, Psary oraz organizacje pozarządowe z terenów tych miast. Ich celem jest wypracowanie wizji zagospodarowania przestrzeni publicznych.