W związku z pandemią koronawirusa rząd wprowadził obowiązek zakrywania nosa i ust. Przepisy dziś wchodzą w życie. Są jednak wyjątki. Kogo i kiedy nie dotyczą nowe przepisy?

Od 16 kwietnia do odwołania istnieje obowiązek „zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa”. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium naszego kraju.

Maseczki w samochodach, autobusach i tramwajach

Zgodnie z rozporządzeniem rządu, maseczki trzeba nosić w środkach publicznego transportu zbiorowego, czyli w autobusach, tramwajach, trolejbusach i pociągach.

Ponadto obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje, jeśli poruszamy się samochodem z osobą, z którą na co dzień nie mieszkamy lub nie gospodarujemy wspólnie. Obowiązek dotyczy zatem również osób poruszających się rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, a także pieszo.

Maseczki w sklepach i zakładach usługowych

Z rozporządzenia rządu wynika, że mamy obowiązek zakrywania ust i nosa, gdy znajdujemy się na drogach i placach, w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Noszenie maseczek jest obowiązkowe we wszystkich obiektach handlowych (sklepach, galeriach) i usługowych (zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne) oraz na targowiskach. Zakrywać nos i usta trzeba też na terenie nieruchomości wspólnych (klatki schodowe, windy).

Kiedy zakrywanie ust i nosa nie jest obowiązkowe?

Maseczki w samochodzie nie trzeba zakładać, gdy podróżujemy nim w pojedynkę. Maseczka nie jest obowiązkowa również w sytuacji, gdy samochodem podróżuje jedna osoba z dzieckiem, które nie ukończyło 4. roku życia.

Maseczek nie muszą nosić osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia, zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim, są niesamodzielności. Co ważne, okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tej sprawie nie jest wymagane

Zakrywać nosa i ust nie muszą osoby, które wykonują czynności zawodowe, zarobkowe lub służbowe w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny oraz w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach). Wyjątkiem są osoby, które bezpośrednio obsługują klientów lub interesantów.

Maseczek nie muszą też nosić kierujący środkami publicznego transportu albo przedsiębiorcy zajmujący się przewozem osób, jeśli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób.

Zwolnieni z obowiązku noszenia maseczek są duchowni sprawujący czynności lub obrzędy religijne.

Zakrywać nosa i ust nie muszą żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego wykonujący zadania służbowe i stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Maseczek nie muszą nosić rolnicy w trakcie pracy w gospodarstwie rolnym i osoby przebywające na terenie prywatnym (np. taras czy własna nieruchomość gruntowa wokół domu).

Maseczki nie są też obowiązkowe dla dzieci do czwartego roku życia.

Kto może zamiast maseczki nosić przyłbice?

Osoby pracujące w obiektach handlowych i usługowych mogą w trakcie pracy zakrywać usta i nos przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe, miejsca prowadzenia sprzedaży, świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Kiedy trzeba odkryć usta i nos?

Maseczkę musimy odsłonić, gdy zażąda tego funkcjonariusz (np. policji czy straży granicznej) legitymujący nas w celu ustalenia naszej tożsamości albo inna osoba, która musi – w związku z wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych – zweryfikować naszą tożsamość.