Od kilku lat mieszkańcy Siewierza zgłaszają problem z parkowaniem samochodów na rynku. Aby ułatwić im tę sytuację radni postanowili wprowadzić strefę płatnego parkowania.

Mieszkańcy wiele razy skarżyli się, że nie mają gdzie parkować na rynku. Według nich, miejsca notorycznie zajmowane były przez osoby spoza Siewierza. Mając na uwadze znaczny deficyt miejsc postojowych na siewierskim rynku, interwencję mieszkańców w tej sprawie oraz zmierzając do poprawy aktualnej sytuacji, podjęto działania mające na celu zwiększenie rotacji parkujących samochodów, poprzez wprowadzenie strefy płatnego parkowania.

Temat był już podejmowany w zeszłym roku, jednak ostatecznie nie doszło to do skutku. Założenia pierwszej uchwały podjętej przez Radę Miejską w Siewierzu w dniu 29 października 2020 roku zakładały, iż pierwsza godzina parkowania będzie bezpłatna. Jednak wojewoda śląski stwierdził nieważność tej uchwały w takim brzmieniu, argumentując to, że Rada Miejska nie jest uprawniona do całkowitego zwolnienia z opłat wszystkich pojazdów za pierwszą godzinę parkowania.

Strefa płatnego parkowania - fot. Urząd Miasta i Gminy Siewierz
Strefa płatnego parkowania – fot. Urząd Miasta i Gminy Siewierz

W związku z powyższym, radni na jeden z ostatnich sesji podjęli uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposób ich pobierania. Według ich ustaleń opłata za parkowanie będzie obowiązywała w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-17.00.

– Kierowcy będą zobowiązani do wykupienia biletów parkingowych za pomocą samoobsługowych urządzeń (parkomatów) oraz do umieszczenia biletu w widocznym miejscu, za szybą pojazdu – tłumaczą siewierscy urzędnicy.

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach postojowych znajdujących się w strefie płatnego parkowania będą wynosiły: 3,00 zł – za pierwszą godzinę parkowania, 3,50 zł – za drugą godzinę parkowania, 4,20 zł – za trzecią godzinę parkowania oraz 3,00 zł – za czwartą i kolejne godziny parkowania.

Za nieopłacony postój lub postój ponad czas opłacony w strefie płatnego parkowania będzie pobierana opłata dodatkowa w wysokości 100 zł. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania. W przypadku gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie 7 dni od dnia wystawienia, to jej wysokość zostanie obniżona do kwoty 50,00 zł.

Prawidłowe funkcjonowanie strefy płatnego parkowania będzie możliwe po wprowadzeniu organizacji ruchu, która określa m. in. oznakowanie pionowe i poziome miejsc parkingowych objętych strefą. Ponadto, elementem wpływającym na sprawne funkcjonowanie strefy jest rzetelna i terminowa realizacja zadań związanych z kontrolą wnoszonych opłat. O terminie uruchomienia strefy będziemy informować z wyprzedzeniem.