W dniach od 8 do 11 kwietnia, między Będzinem a Sosnowcem wstrzymany zostanie ruch tramwajów, a komunikację zapewnią zastępcze autobusy. W tym czasie prowadzone będą prace sieciowe.

Trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie”, którego wykonawcą jest konsorcjum firm NDI. Na obecnym etapie prac generalny wykonawca przystąpi do montażu elementów infrastruktury sieciowej na nowych słupach trakcyjnych.

– Prace polegać będą m.in. na demontażu starej sieci trakcyjnej wraz z osprzętem a następnie montażu nowych wysięgników i przewieszek oraz rozciąganiu nowej sieci trakcyjnej na odcinku od parku Syberka do skrzyżowania ulicy Małobądzkiej z ulicą Krasickiego. Ponadto, wykonywane będą przyłącza energetyczne nowej sieci do podstacji trakcyjnej – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie.

Do wykonania tego zakresu zadań konieczne jest wstrzymanie na modernizowanym odcinku ruchu tramwajów. W związku z tym od czwartku do niedzieli włącznie (8-11.04) nastąpią zmiany w organizacji ruchu tramwajowego. W trakcie prowadzonych prac tramwaje linii nr 21 od strony Dąbrowy Górniczej będą kursować w relacji: Tworzeń Huta Katowice – Będzin Os. Zamkowe pętla, a od strony Milowic linia będzie zawieszona.

Tramwaje linii nr 27 od strony Kazimierza Górniczego będą kursować w relacji: Kazimierz Górniczy pętla – Pogoń Akademiki, a od strony Będzina linia będzie zawieszona, natomiast tramwaje linii nr 35 będą kursować w dotychczasowej relacji: Zagórze pętla – Milowice pętla ze zwiększoną częstotliwością.

Dodatkowo, uruchomiona zostanie tymczasowa linia tramwajowa nr 51 kursująca w relacji: Pogoń Akademiki – Milowice pętla oraz autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona jako T-21 i T-27, kursując w relacjach: Sosnowiec Urząd Miasta – Będzin Sienkiewicza i Sosnowiec Urząd Miasta – Będzin Os. Zamkowe Piastowska.

Autobusowa komunikacja zastępcza będzie obsługiwać wyłącznie stałe przystanki autobusowe. Co istotne, od poniedziałku 12 kwietnia tramwaje wrócą na swoje stałe trasy. Wartość całej inwestycji, czyli zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie” wraz z zadaniem pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Będzińskiej w Sosnowcu od granicy z Będzinem do ul. Staropogońskiej wraz z przebudową pętli Będzińska” wynosi niespełna 47,5 mln zł netto.

CZYTAJ TAKŻE:

Remont torowiska w Będzinie i Sosnowcu na ostatniej prostej