Na nowo wyremontowanej ulicy Modrzejowskiej w Sosnowcu zawisły nowoczesne kamery monitoringu. Trwają także przygotowania do montażu 10 kamer na terenie Stawików.

Warto wspomnieć, że w kwietniu siedziba centrum monitoringu, która znajdowała się do tej pory w budynku Straży Miejskiej przy ulicy Warszawskiej 1a, została przeniesiona do Wydziału Zarządzania Kryzysowego przy ulicy Rzeźniczej 12.

Do tej pory w systemie monitoringu Sosnowca funkcjonowało 79 kamer. Od 2011 roku miasto wydało na to blisko 1,5 mln zł., z czego około 700 tys. zł z w latach 2016-2018.

Monitoringiem objęto m.in. pięć przejść podziemnych oraz kładkę na ulicy Naftowej, ogrody jordanowskie. Wraz z systemem monitoringu zakupiono także tzw. macierz wizyjną, która daje możliwość wykrycia niepokojących zachowań. Centrum obsługiwane jest całodobowo, przez cały rok. Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego widząc niepożądane zachowania odpowiednio do sytuacji powiadamiają straż miejską, czy też policję. W przypadku zasłabnięcia zawiadomią także pogotowie.

Nowe kamery na ul Modrzejowskiej w Sosnowcu – fot. AR
Nowe kamery na ul Modrzejowskiej w Sosnowcu – fot. AR

W lipcu zostało zamontowanych 11 kamer w ciągu nowo wyremontowanej ul. Modrzejowskiej. Urządzenia nadają obraz z dwóch stron ulicy, a także z obu stron ulicy Kościelnej. Warto także wspomnieć, że trwają przygotowania do montażu 10 kamer na terenie Stawików.