Prezydent Paweł Silbert może triumfować. MSWiA wsłuchało się w głos Jaworzna i w projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim wprowadziło wiele zmian.

Pod koniec ubiegłego tygodnia pisaliśmy, że Jaworzno opuszcza Górnośląski Związek Metropolitalny i może nie być brane pod uwagę przy tworzeniu przyszłej metropolii śląskiej. Punktem spornym miał być transport publiczny. Prezydent Paweł Silbert oraz miejscy radni uznali bowiem, że przejęcie PKM Jaworzno przez KZK GOP byłoby niekorzystne dla Jaworzna i jego mieszkańców, a sprowadzanie samej metropolii tylko do wspólnoty biletowej to duży błąd, o czym już kilka miesięcy temu mówił prezydent Silbert.

Zdaniem włodarza Jaworzna, przyszła metropolia potrzebuje dobrego studium zagospodarowania przestrzennego oraz nowego wizerunku – zadbanego, nowoczesnego i ze sprawnym transportem publicznym.

– Jeśli metropolia ma oznaczać jedynie wprowadzenie w Jaworznie i Tychach biletów, cen i jakości, jaką oferuje KZK GOP, to się temu zdecydowanie sprzeciwiamy – mówił wtedy.

Jak się okazało podjęte przez Pawła Silberta działania przyniosły oczekiwany skutek. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skorygowało projekt i wprowadziło kilka istotnych zmian.

Organizacja transportu publicznego ma pozostać domeną dotychczasowych organizatorów.

– Oznacza to, że nasze miasto nie będzie musiało oddawać metropolii swojej sprawnie działającej spółki PKM. Przewóz pasażerów będzie nadal naszym zadaniem własnym, z którego jak wiemy dobrze się wywiązuje. Oznaczać to będzie uszanowanie naszej odrębności komunikacyjnej, z jej korzystnymi dla pasażerów rozkładami jazdy oraz przyjaznymi cenami biletów – wyjaśniają pracownicy jaworznickiego magistratu.

Na tej zmianie skorzystają również pozostałe miasta, w tym Sosnowiec, który również rozwija spółkę PKM.

Drugą ważną zmianą w projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim jest planowanie przestrzenne. Nowe zapisy uwzględniają tzw. władztwo planistyczne miast. W metropolii tworzone byłoby ramowe studium metropolitalne, ale miasta nadal będą kreować politykę przestrzenną na swoim terenie. Gminy nie stracą możliwości m.in. decydowania o położeniu, przeznaczeniu i wielkości zabudowy.

– Cieszę się, że konkretne argumenty, z którymi wyszliśmy, zostały wysłuchane i zaakceptowane w nowym stanowisku rządu. Od wielu miesięcy, wraz ze współpracownikami, przekonuję do tego, by zapisy ustawy były dla naszego miasta bardziej przyjazne, by uwzględniały naszą specyfikę. Zaproponowałem kilka rozwiązań, które zabezpieczały nasze jaworznickie interesy. Bardzo się cieszę, że przyjęto i uznano naszą argumentację. Wizja nowej metropolii staje się ciekawsza niż w dotychczasowym projekcie – mówi prezydent Paweł Silbert.

Nie oznacza to jednak, że Jaworzno pozostanie w Górnośląskim Związku Metropolitalnym. Decyzja ta jest aktualna, a uchwała Rady Miejskiej jest wiążąca. Z kolei pakiet zmian, które zostały wprowadzone do ustawy metropolitalnej dają szansę, że Jaworzno jednak znajdzie się w metropolii. – Mam nadzieję, że wszystkie dotychczasowe przeszkody zostaną wyeliminowane i niedługo z czystym sumieniem będę mógł namawiać mieszkańców do tego byśmy się znaleźli w metropolii. Obiecuję również, że związkowi metropolitalnemu zaproponuję kilka ciekawych zadań, którymi mógłby się zająć w pierwszej kolejności – podkreśla prezydent Silbert.