Sosnowiec i Jaworzno są jednym z 41 samorządów, które we wtorek podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju elektromobilności w Polsce. Głównym celem porozumienia jest zwiększenie liczby autobusów elektrycznych w polskich miastach i gminach.

W Warszawie podpisano listy intencyjne między przedstawicielami 41 samorządów, ministerstwo rozwoju i energii oraz Polskiego Funduszu Rozwoju w sprawie rozwoju elektromobilności w naszym kraju. W przedsięwzięcie zaangażowany jest także Związek Miast Polskich.

Rozwój sektora elektromobilności w Polsce jest jednym ze strategicznych projektów zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uchwalonej tydzień temu przez Radę Ministrów. Porozumienie tworzy wspólnotę, która będzie kształtować zasady rozwoju elektromobilności w całej Polsce.

Jednym z najważniejszych celów porozumienia jest zwiększenie liczby autobusów elektrycznych w ramach istniejących systemów komunikacji zbiorowej.

Planowane działania będą się skupiały m.in. na tworzeniu i optymalizowaniu modeli biznesowych związanych z infrastrukturą ładowania, określeniu problemów ograniczających rozwój tego sektora i wypracowaniu katalogu dobrych praktyk, a także konsultowaniu programów służących wsparciu tego obszaru.

– Nasze miasto już działa w tym kierunku, z czego jestem dumny – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Jednym z najważniejszych efektów realizacji tych zamierzeń będzie poprawa jakości powietrza w naszym mieście – dodaje.

Na koniec 2016 roku, autobusy elektryczne stanowiły zaledwie 0,3 proc. wszystkich autobusów obsługujących komunikację zbiorową w polskich samorządach. W sumie, 31 e-busów jeździ obecnie po ulicach 5 polskich miast: Warszawy (20 autobusów elektrycznych), Krakowa (6), Inowrocławia, Jaworzna (2) oraz Lublina (1).

Zgodnie z planami polskich samorządów oraz prognozami rządowymi, za pięć lat, po ulicach polskich miast i gmin będzie jeździć ok. tysiąca autobusów z napędem elektrycznym

Warto przy tej okazji przypomnieć, że do Sosnowca powoli dostarczane są nowoczesne, niskoemisyjne autobusy. To oznacza, że Sosnowiec jest jednym z kilku, które już rozpoczęło działania w tym kierunku.

– Dynamiczny rozwój branży e-busów, czy szerzej mówiąc – polskiej branży elektromobilności, to nie tylko czystsze powietrze w naszych miastach. To przede wszystkim tysiące nowych, wysoko płatnych miejsc pracy dla polskich specjalistów, silny impuls innowacyjny dla gospodarki oraz zwiększenie zdolności eksportowych Polski – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

Podpisane listy intencyjne pomiędzy stroną rządową, a samorządami, poza kwestią zwiększania udziału elektrycznych autobusów w taborze komunikacji zbiorowej, obejmują też inne obszary współpracy dotyczącej rozwoju elektromobilności w Polsce.