echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Każdy Polak powyżej 40 roku życia może bezpłatnie wykonać pakiet badań diagnostycznych. By zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów, zostały zniesione limity przyjęć.

Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie służby zdrowia. W tym obszarze mamy jednak jeszcze wiele do zrobienia. Aby jednak poprawić sytuację, rząd wprowadził program „Profilaktyka 40 plus”.

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40. roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Projekt zakłada realizację badań diagnostycznych w formie odrębnych pakietów dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. Zostaną nim objęte wszystkie osoby powyżej 40. roku życia. – Warto, żeby wszyscy uprawnieni skorzystali z dostępu do badań, żeby na odpowiednio wczesnym etapie wychwytywać problemy zdrowotne – mówi Mateusz Morawiecki, premier RP.

Jakie badania można wykonać?

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera: morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, AlAT, AspAT, GGTP, poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi, krew utajoną w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera: morfologię krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, AlAT, AspAT, GGTP, poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi, krew utajoną w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT) oraz PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Pakiet badań diagnostycznych wspólny: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) oraz ocena miarowości rytmu serc.

Jak zgłosić się na badanie?

Należy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP), a następnie wypełnić ankietę Profilaktyka 40 Plus. Po jej wypełnieniu należy wygenerować e-skierowanie na pakiet badań, zgłosić się na badania w placówce, która realizuje program (Weź ze sobą dowód osobisty!). Wyniki badań dostępne będą na Internetowe Konto Pacjenta lub w placówce, w której wykonano badania.

Co istotne, osoby, które nie korzystają z IKP, mogą uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53.

Bez kolejek do specjalistów

Od 1 lipca zniesiono także limity przyjęć do specjalistów we wszystkich dziedzinach medycyny. Tyczy się to wszystkich pacjentów – również tych najmłodszych, poniżej 18. roku życia. Efektem tego rozwiązania będzie skrócenie uciążliwych kolejek oraz łatwiejszy dostęp do lekarza.

Według zapowiedzi rządu Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za wszystkie wykonane świadczenia, tak aby placówki medyczne, ale przede wszystkim pacjenci nie byli ograniczeni wysokością zawartych umów.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);