Mateusz Rykała nie jest już pierwszym zastępcą prezydenta Sosnowca. Został wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i szefem biura Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej.

Mateusz Rykała, dotychczasowy pierwszy zastępca prezydenta Sosnowca, zrezygnował ze stanowiska.

– Otrzymałem propozycję wejścia w skład zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zarządzania podstrefą sosnowiecko-dąbrowską. To duże wyzwanie, ale i szansa dalszego rozwoju naszych zagłębiowskich miast – wyjaśnia powody swojej rezygnacji.

Mateusz Rykała pierwszym zastępcą prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego był od grudnia 2014 roku. Podlegały mu m.in. wydziały inwestycji miejskich, organizacji zarządzania drogami i ruchem drogowym, administracji architektoniczno-budowlanej, a także rozwoju i promocji miasta.

Jakie sukcesy?

Jak przyznają urzędnicy przez czas udało się wiele zrobić. Z czego najbardziej zadowolony jest były już wiceprezydent Sosnowca?

– Na pewno cały projekt związany z centrami przesiadkowymi, czyli 3 Maja, ścieżki rowerowe i przejścia oraz wszystkie drobniejsze rzeczy, które realizowałem na tzw. terenach zielonych i skwerkach, czyli kompleksowa rewitalizacja sosnowieckich parków, która już się rozpoczęła, trwa i trwać będzie – wylicza Mateusz Rykała.

Kto następcą?

Na razie nie wiadomo, kto zajmie miejsce Mateusza Rykały. W skład kierownictwa miasta wchodzą obecnie wiceprezydenci – Anna Jedynak i Krzysztof Haładus.

Zmiany w KSSE

Prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został Janusz Michałek, który od kwietnia 2016 roku pełnił funkcję wiceprezesa i zastępcy prezesa KSSE.

– W imieniu osób powołanych do zarządu spółki pragnę zadeklarować, że będziemy konsekwentnie realizować plany inwestycyjne i dbać o dalszy rozwój Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wśród zadań, które stawiamy przed sobą, jest również opracowanie nowej strategii rozwoju spółki. Musimy szukać takich sfer działalności, które pozwolą nam kompleksowo obsługiwać inwestorów, a jednym z największych wyzwań w tym obszarze jest rynek pracy – powiedział Janusz Michałek.

Skład zarządu uzupełniają Barbara Piontek, która zasiądzie na stanowisku zastępcy prezesa, a także Jacek Bialik, Andrzej Zabiegliński, Ewa Stachura-Pordzik oraz wspomniany już na początku Mateusz Rykała, którzy będą pełnić funkcje wiceprezesów – członków zarządu, kierując jednocześnie pracami podstref KSSE.