Poznaliśmy wyniki pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2020 roku.

W I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy regionu decydowali o rozdysponowaniu 10 milionów złotych. W lipcu mogli składać propozycje zadań, natomiast w listopadzie wskazywali te spośród zgłoszonych projektów, które w ich ocenie są najciekawsze i najpotrzebniejsze.

Mieszkańcy mogli wybierać wśród 85 zadań podzielonych na poszczególne pule – wojewódzką i 7 pul podregionalnych. Zgodnie z regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji są przeznaczane te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danej puli.

Do realizacji zostały zatwierdzone 43 zadania, z czego 5 z siódmego podregionu, który obejmuje powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.

Wśród zagłębiowskich projektów do realizacji trafią: rozbudowa parkingu przy szpitalu im. św. Barbary w Sosnowcu, bezpieczne wody Zagłębia, doposażenie Szkolnej Orkiestry Dętej ”Allegretto” z Rogoźnika, zakup instrumentów muzycznych i nagłośnienia, rozwój działań artystycznych i kreatywna promocja kultury poprzez zakup strojów dla zespołów działających na terenie województwa śląskiego oraz bo życie jest w naszych rękach (doposażenie w defibrylatory miejscowości na terenie powiatu zawierciańskiego).