Z uwagi na ogłoszone przez rząd obostrzenia pierwsze autobusowe linie metropolitalne zostaną uruchomione później, niż planowano. Nastąpi to nie 5 kwietnia, lecz tydzień po zakończeniu lockdownu.

W związku z rozwijającą się trzecią falą pandemii, wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami i zaleceniami dotyczącymi świadczenia pracy w trybie zdalnym przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego zgodnie uznali, że wprowadzenie metrolinii w planowanym czasie, czyli 5 kwietnia, jest nieuzasadnione.

– Uruchamianie nowych połączeń, w czasie trudnego do przewidzenia popytu na przewozy, nie jest działaniem właściwym. W związku z tym nie chcemy wdrażać projektu w okresie, kiedy linie nie będą spełniały swoich zadań. Utrzymanie wcześniej zaplanowanego terminu nie jest obecnie uzasadnione ani potrzebami przewozowymi, ani zasadami ekonomii – wskazuje Aleksander Sobota, zastępca dyrektora ds. przewozów w ZTM. – To była trudna decyzja, tym bardziej, że nasi pracownicy oraz przedstawiciele gmin włożyli już bardzo dużo pracy w realizację tego projektu – dodaje.

GZM i ZTM na razie nie wskazują precyzyjnego, nowego terminu uruchomienia pierwszych autobusowych linii metropolitalnych. Uzależnione to zostało od rozwoju sytuacji. Zdecydowano jednak, że nowe połączenia powinny ruszyć tydzień po zakończeniu lockdownu. – Takie postawienie sprawy zwiększa naszą elastyczność – wyjaśnia dyrektor Sobota.

Linie metropolitalne to system 31 linii autobusowych, dzięki którym, w założeniu, będzie można łatwiej przemieszczać się między największymi ośrodkami. Pierwsze z nich będą przede wszystkim obsługiwać duże miasta, a co za tym idzie duże potoki pasażerskie. W kolejnym etapie na ulice wyjadą autobusy tych linii, których główną rolą będzie integracja obszarów metropolii. W ostatnim z etapów uruchomione zostaną linie mające na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej na obszarze GZM.

System linii metropolitalnych będzie się wpisywał w mechanizm „samodoskonalenia”. Co 6 miesięcy metropolia dokona analizy wykorzystania połączeń z użyciem m.in. nowego systemu liczenia pasażerów. Jest to mechanizm pozwalający na znacznie lepsze dopasowanie siatki połączeń do potrzeb. W celu dalszego doskonalenia tych połączeń metropolia planuje również zbudować narzędzie online z wykorzystaniem geoankiet. Odbędą się także spotkania z mieszkańcami, podczas których przeanalizowane zostaną zgłoszone sugestie dotyczące zmiany funkcjonowania połączeń metropolitalnych.

CZYTAJ TAKŻE:

GZM uruchamia metrolinie. Pomimo zlikwidowania części połączeń, zwiększy się częstotliwość kursów