Od soboty, 3 lipca wchodzi w życie dyrektywa unijna potocznie nazywana „dyrektywą słomkową”, zgodnie z którą obowiązuje zakaz sprzedaży plastikowych sztućców, talerzyków, kubków, mieszadełek do kawy czy plastikowych patyczków higienicznych.

Dyrektywa unijna, z 5 czerwca 2019 roku, dotyczy całkowitego zakazu sprzedaży i użytku niektórych plastikowych produktów głównie wykorzystywanych w sposób jednorazowy w szeroko pojętej branży gastronomicznej, ale nie tylko.

Głównym celem dyrektywy jest zapobieganie negatywnemu wpływowi niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, a przynajmniej znaczne zmniejszenie tego wpływu. Dodatkowo dyrektywa ta umożliwia realizację unijnej strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych, która jest ważnym krokiem i zachętą w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Plastikowy kubek – fot. Pixabay

Tych produktów już nie kupisz

Wśród produktów z tworzyw sztucznych, których stosowanie na mocy dyrektywy będzie zakazane, można wymienić: sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerze, kubki oraz pokrywki na kubki, słomki, patyczki higieniczne, mieszadełka do napojów, patyczki mocowane do balonów i służące do tego, by balony się na nich opierały, pojemniki na żywność wykonane z polistyrenu ekspandowanego oraz produkty wykonane z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.

Dyrektywa narzuca także konieczność monitorowania stosowania tych produktów, a także konieczność prowadzenia monitoringu podejmowanych działań oraz składania do Komisji Europejskiej sprawozdania z postępów jej wdrażania i realizacji.

Ponadto, dyrektywa zaostrza również wymagania w zakresie zbiórki i recyklingu butelek z tworzyw sztucznych w całej UE na poziomie 90 proc. – cel ma zostać osiągnięty w perspektywie roku 2029, natomiast do roku 2025 ma zostać osiągnięty cel przejściowy na poziomie 77 proc.

Polska nie wdrożyła dyrektywy

Polska nie zdążyła przygotować odpowiedniej ustawy, w związku z tym mogą grozić nam wysokie kary. Odpowiednie regulacje prawne, zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mają być gotowe jesienią.