Już 26 maja udamy się do urn wyborczych. Tym razem wybierzemy posłów, którzy zasiądą w ławach Parlamentu Europejskiego.

W okręgu numer 11 zagłosują wyborcy zamieszkujący województwo śląskie. Swój głos będzie można oddać na jednego z 70 kandydatów, z siedmiu komitetów.

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich stałego zameldowania. Do rejestru wyborca wpisany jest z urzędu na podstawie miejsca swojego zameldowania na pobyt stały. Jeżeli jednak w ostatnim czasie zmienił adres zamieszkania, należy sprawdzić w odpowiednim urzędzie gminy, czy został dopisany do rejestru wyborców.

Do głosowania uprawnione są osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 18 lat. Głosowania dokonuje się poprzez stawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata . Lokale wyborcze czynne będą w niedzielę, 26 maja od 7:00 do 21:00.

Warto podkreślić, że Parlament Europejski to jedyna instytucja wspólnoty, której członkowie wybierani są w powszechnych i bezpośrednich wyborach. Pełni on trzy podstawowe funkcje: ustawodawczą, nadzorczą oraz budżetową. PE oraz eurodeputowani podejmują decyzje, które mają wpływ na codzienne życie każdego wyborcy. Interesy Polski reprezentować będzie 51 posłów, których kadencja trwa 5 lat.

Po raz kolejny, w tym roku, do urn udamy się jesienią, aby wybrać przedstawicieli Sejmu i Senatu.