Kolejne budynki w Zawierciu przejdą termomodernizację. Wszystko dzięki dofinansowaniu, które miasto pozyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dzięki dofinansowaniu termomodernizacją objętych zostanie 19 kolejnych budynków. Ostateczne koszty tych inwestycji poznamy dopiero po zakończeniu realizacji zadań. Łącznie dofinansowanie do termomodernizacji 19 budynków może wynieść nawet około 10 mln złotych. To pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

– Walka ze smogiem to nasza wspólna misja dla dobra naszych dzieci, a w termomodernizowanych budynkach wymienione zostaną tzw. kopciuchy – podkreślał Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW.

Prezydent Zawiercia podkreślił, że jest to bardzo ważna inwestycja. – Dla nas to ogromny skok do przodu, ponieważ przez wiele lat w tym temacie niewiele się działo. Na inwestycji skorzystają przede wszystkim nasi mieszkańcy, którzy czekają na takie rozwiązanie. Będzie to jeden z elementów naszej walki ze smogiem – podkreślił Łukasz Konarski.

Jak informują przedstawiciele miasta celem projektu jest odnowienie obszarów zdegradowanych pod względem społecznym, przestrzennym, gospodarczym i środowiskowym. – Zależy nam, żeby miasto stało się bardziej ekologiczne, a budynki były jak najbardziej ekonomiczne w użytkowaniu – zaznacza Patryk Drabek, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Które budynki mają zmienić swoje oblicze? Chodzi m.in. o obiekty wielorodzinne przy ulicach: Bliskiej 1, Leśnej 22, Szkolnej 17, Wajzlera 6, Amatorskiej 13, Polskiej 5, Sienkiewicza 19, Aptecznej 1, 2, 4, 6, Niedziałkowskiego 2, 23, 24, 25 oraz Marszałkowskiej 16, 18, 22, 23.

Warto dodać, że to nie pierwsze dofinansowanie jakie otrzymało Zawiercie. Kilka tygodni temu miasto otrzymało ponad 4 miliony złotych dofinansowania na termomodernizację 12 budynków znajdujących się na terenie miasta.