Gmina rozstrzygnęła konkurs na realizację miejskiego programu in vitro. Realizacja programu ruszy z końcem marca.

Znane są już podmioty, które zajmą się realizacją programu „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowiec w latach 2017-2020”.

Do realizacji programu miasto wybrało Centrum Medycznego Rozrodu Artvimed z Krakowa oraz katowicki oddział Kliniki Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian. W sumie do ogłoszonego przez gminę konkursu oferty złożyło sześć podmiotów.

Jednym z najważniejszych kryteriów wziętych pod uwagę przy ocenie ofert była skuteczność zapłodnienia pozaustrojowego.

Centrum Medycznego Rozrodu Artvimed zaproponowało, że w ramach umowy dodatkowo przeprowadzi procedurę zapłodnienia dla pięciu par. – Z programu dofinansowania in vitro w ciągu czterech lat skorzysta w sumie 165 par – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Kto skorzysta z programu?

Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego dla par, które mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.

W programie mogą brać udział pary (w związku małżeńskim lub partnerskim), w których od roku co najmniej jedna osoba mieszka w Sosnowcu, a kobieta ma od 23 do 40 lat.

Dofinansowanie do leczenia niepłodności

Sosnowiecki program obejmuje dofinansowanie do wysokości 80 procent kosztów, czyli łącznie nie więcej niż 5 tys. zł co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

– W ramach dofinansowania do procedury in vitro planujemy przeznaczyć kwotę około 200 tysięcy złotych rocznie, a z pomocy będzie mogło skorzystać w każdym roku około 40 par. W sumie przez cztery lata wydamy na ten cel 800 tysięcy złotych – mówi Arkadiusz Chęciński.

Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem poniosą pacjenci. Dofinansowanie będzie przysługiwało na maksymalnie trzy zabiegi.

Realizacja programu ruszy z końcem marca. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji pojawi się na siedem dni przed jej planowanym rozpoczęciem na stronie urzędu miasta oraz na stronach obu podmiotów, które będą realizowały program.

Sosnowiecki program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, będzie realizowany na bazie łódzkiego programu, przygotowanego przez prof. Sławomira Wołczyńskiego oraz lek. med. Rafała Zyśka.

To jest nasza odpowiedź na zawieszenie rządowego programu wspierania in vitro. Nie chcemy zostawić sosnowiczan bez pomocy – podkreśla Chęciński.