Około 160 par w latach 2021-2024 będzie mogło skorzystać z dofinansowania do leczenia in vitro w Sosnowcu. Poznaliśmy cztery kliniki, które w bieżącym roku będą udzielały mieszkańcom miasta świadczeń medycznych z tego zakresu.

Składanie wniosków rozpocznie się 18 marca 2021 r. W bieżącym roku Programem objętych zostanie kolejnych 40 par. To kontynuacja polityki zdrowotnej wspierającej leczenie niepłodności.

– Podtrzymaliśmy wsparcie finansowe miasta i nadal rocznie będziemy przeznaczać około 200 tys. zł, a więc w sumie w latach 2021-2024 miasto wesprze pary starające się o własne potomstwo kwotą około 800 tys. zł – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Realizacją programu w 2021 roku będą zajmowały się cztery kliniki, do których mieszkańcy będą się zgłaszać bezpośrednio.

  • GynCentrum (lokalizacje do wyboru dla w sumie 15 par) Katowice ul. Żelazna 1, Częstochowa ul. Kozielewskiego 9, Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 89/49, Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 8a. Tel. 32 5065777 lub 12 3067377,
  • Medi Partner Katowice ul. Piotrowicka 83 (dla 9 par). Tel. 500900800,
  • Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED Kraków ul. Czyżówka 14 lok. 0.02 (dla 9 par). Tel. 12 6613030,
  • Centrum BOCIAN (lokalizacje do wyboru dla w sumie 7 par) Białystok ul. Akademicka 26, Katowice ul. Dąbrówki 13, Warszawa ul. Stawki 2a. Tel. 32 7010460.

Programem objętych zostanie 40 par spełniających poniższe kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia (dopuszcza się zmianę kryterium wieku w przypadku wystąpienia medycznego uzasadnienia, potwierdzonego przez lekarza zatrudnianego przez podmiot realizujący program);
  • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności,
  • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
  • w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca;
  • mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.

O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń liczona od daty i godziny złożenia przez parę wymaganego wniosku i oświadczenia.