25 kwietnia rozpocznie się nabór do miejskiego programu in vitro „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020”.

We wtorek, 25 kwietnia rozpocznie się nabór do miejskiego programu in vitro. Do realizacji programu miasto wybrało Centrum Medycznego Rozrodu Artvimed z Krakowa oraz katowicki oddział Kliniki Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian. W sumie do ogłoszonego przez gminę konkursu oferty złożyło sześć podmiotów.

Kto skorzysta z programu?

Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego dla par, które mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.

W programie mogą brać udział pary (w związku małżeńskim lub partnerskim), w których od roku co najmniej jedna osoba mieszka w Sosnowcu, a kobieta ma od 23 do 40 lat.

Dofinansowanie do leczenia niepłodności

Sosnowiecki program obejmuje dofinansowanie do wysokości 80 procent kosztów, czyli łącznie nie więcej niż 5 tys. zł co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem poniosą pacjenci. Dofinansowanie będzie przysługiwało na maksymalnie trzy zabiegi.

In vitro - fot. Fotolia
In vitro – fot. mat. pras.

Mieszkańcy miasta zainteresowani udziałem w programie muszą złożyć wniosek oraz oświadczenie bezpośrednio w siedzibie jednego z realizatorów. Pary mogą dokonywać zgłoszenia tylko u jednego realizatora. O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

– To jest nasza odpowiedź na zawieszenie rządowego programu wspierania in vitro. Nie chcemy zostawić sosnowiczan bez pomocy – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.