Po długiej przerwie powraca punkt paszportowy w Zawierciu. Zabieg ten ma znacząco przyspieszyć i usprawnić załatwianie wszelakich spraw paszportowych.

Zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych, organem wydającym paszporty na terenie kraju jest wojewoda. Od wielu miesięcy władze miasta czyniły starania, by przywrócić punkt paszportowy w Zawierciu.

– Udało się znaleźć odpowiedni lokal, chociaż nie było to łatwe. Musiał zostać odpowiednio dostosowany, aby spełniał wszelkie wymogi ustawowe np. w zakresie zabezpieczenia tajności dokumentów i ochrony danych wrażliwych. Wszystko po to, aby zawiercianie mogli załatwić swoje sprawy prościej i szybciej – mówi Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Oczywiście z punktu będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy Zawiercia i nie trzeba będzie już jeździć w tych sprawach do Częstochowy. Punkt paszportowy wznowi swoją działalność 2 listopada. Zostanie uruchomiony na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2.

W punkcie będzie prowadzona kompleksowa obsługa paszportowa, obejmująca zarówno możliwość złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, jak i odbiór gotowego dokumentu.

Mieszkańcy będą przyjmowani od poniedziałku do piątku. Jest również możliwość kontaktowania się telefonicznie, pod numerami: 32 494 2046, 32 494 20 47.