Głosami PiS, Kukiz i Konfederacji, budzący duże kontrowersje projekt dotyczący zakazu przerwania ciąży oraz przewidujący duże kary za przeprowadzenie aborcji został skierowany do dalszego procedowania.

Sejm zajmuje się procedowaniem projektu ustawy, zgodnie z którym dzieci poczęte będą chronione na podstawie tych samych przepisów, co inni ludzie. Według Fundacji Pro Prawo do życia, która jest inicjatorem projektu, dziecko poczęte jest człowiekiem.

– Ochrona życia najsłabszych jest obowiązkiem władz Rzeczypospolitej, wynikającym z zasad moralnych i zapisów Konstytucji. Mamy nadzieję, że wszyscy posłowie, którzy odwołują się do moralności chrześcijańskiej, a także ci, którzy podkreślają przywiązanie do Konstytucji, poprą projekt Stop aborcji. Odrzucenie lub przewlekanie uchwalenia projektu będzie świadectwem obłudy – mówi Mariusz Dzierżawski, prezes Fundacji Pro – Prawo do życia.

Projekt zakłada zaostrzenie kar za aborcję. Za umyślną aborcję groziłaby kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat, a za nieumyślne przerwanie ciąży – od 3 do 5 miesięcy. Natomiast w skrajnych przypadkach aborcja mogłaby być karana nawet dożywociem. Warto jednak dodać, że jeśli sprawcą pozbawienia życia byłaby matka, sąd może złagodzić karę lub odstąpić od jej wymierzania.

– Kodeks karny nie chroni życia dzieci poczętych lub robi to w sposób niewystarczający. Handlarze pigułkami śmierci ujawniają swoje nazwiska i reklamują swój proceder w mediach masowych popierających aborcję. Robią to od lat w poczuciu bezkarności. Organy państwa nie reagują na te jawne wezwania do zabijania dzieci. Z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że prawna ochrona życia dzieci poczętych w Polsce jest fikcją – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Kara mogłaby zostać wymierzona zarówno w kobietę, lekarza który przeprowadza zabieg, ale także w organizacje pomagające kobietom w przerwaniu ciąży. Jak zaznaczają przedstawiciele fundacji kodeks karny w obecnej postaci nie jest w ogóle przygotowany do walki z przestępczością aborcyjną.

Obywatelski projekt zaostrzający kary za aborcję poparło ponad 130 tys. osób oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości, Kukiz i Konfederacji. Pierwsze czytanie projektu “Stop aborcji” powinno się odbyć w przeciągu najbliższych 3 miesięcy.