Sławków otrzyma dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach Zagłębiowskiego Parku Linearnego. To ponad 2,2 mln zł, przyznane na wniosek burmistrza przez zarząd województwa śląskiego.

Dodatkowe środki pozwolą na zrównoważenie wzrostu kosztów realizacji projektu, wynikających z drastycznego wzrostu cen i wartości przetargów. Dzięki temu nie będzie konieczne dokładanie do inwestycji większych środków z budżetu miasta.

Sławkowska część Zagłębiowskiego Parku Linearnego składa się z kilku przedsięwzięć. Jednym z nich jest tworzone właśnie centrum edukacji ekologicznej w budynku Działu Kultury Dawnej MOK przy Rynku. Powstaną tu nowoczesne pracownie warsztatowe, pojawi się również sprzęt multimedialny. W związku z tym w budynku trwają obecnie prace remontowe.

W kolejnym etapie, na terenach nadrzecznych przy Miejskim Ośrodku Kultury i przy kanale Walcowni powstanie nowa infrastruktura ekologiczno-turystyczna. Pojawią się ścieżki, pomosty i stanowiska dydaktyczne z tablicami informacyjnymi.

Zagłębiowski Park Linearny

Zagłębiowski Park Linearny to wspólna inicjatywa miast położonych w dolinie rzek Przemszy i Brynicy. W projekcie uczestniczą gminy Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Sławków, Siewierz, Psary oraz organizacje pozarządowe z terenów tych miast. Ich celem jest wypracowanie wizji zagospodarowania przestrzeni publicznych.