Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozstrzygnęła przetarg na przygotowanie wstępnego studium wykonalności kolei metropolitalnej. Opracowanie tego dokumentu to jeden z ważniejszych etapów w drodze do usprawnienia transportu szynowego na terenie GZM.

Wstępne studium wykonalności jest kolejnym etapem budowy kolei metropolitalnej. Ma je wykonać firma Databout sp. z o.o (wcześniej WYG International Sp. z o.o.). Dokument ma określić, które z rozwiązań zaproponowanych w koncepcji kolei metropolitalnej są możliwe do realizacji oraz w jakim zakresie.

Opracowanie wstępnego studium wykonalności ma potrwać około czterech lat. Gotowy dokument ma zawierać dwa rodzaje koncepcji rozwoju. Pierwsza z nich tzw. koncepcja krótkoterminowa zostanie opracowana do 18 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Obejmie m.in. budowę nowych przystanków i zmiany lokalizacji istniejących. Ma odpowiadać na kwestie integracji z transportem zbiorowym i indywidualnym poprzez integrację rozkładów jazdy, uwzględnienie stacji przesiadkowych oraz parkingów dla samochodów. Ma także zawierać odpowiedzi dotyczące zapotrzebowania na tabor oraz lokalizacji i wielkości zapleczy technicznych kolei metropolitalnej.

Koncepcja docelowa zostanie opracowana do 48 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Obejmie ona m.in. prognozę ruchu osób, propozycję oferty przewozowej wraz z koncepcją rozkładu jazdy pociągów oraz analizę zapotrzebowania na tabor. Ma wskazywać także lokalizacje i wielkość obiektów zapleczy technicznych kolei metropolitalnej.

Wykonawca ma przygotować także plan działań inwestycyjnych wraz z koncepcją układów torowych, zaproponować model integracji z transportem zbiorowym i indywidualnym. Jego zadaniem będzie również przeanalizowanie różnych modeli własności operatora kolei metropolitalnych – własna spółka GZM, czy też zewnętrzna.

Studium ma zawierać rekomendacje dotyczące sposobu pozyskania taboru, odpowiedzieć na kwestie związane z jego serwisowaniem oraz utrzymaniem zaplecza technicznego. Dokument ma też zawierać analizy dotyczące finansowania inwestycji.

Podczas prac nad studium wykonawca musi także wziąć pod uwagę realizowane i planowane inwestycje kolejowe przez spółkę PKP PLK S.A., a także plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

CZYTAJ TAKŻE:

Przetarg na studium wykonalności Kolei Metropolitalnej. Realizacja całego przedsięwzięcia potrwa 20 lat