Park Tysiąclecia w Milowicach przechodzi prawdziwą metamorfozę. Jego rewitalizacja powoli dobiega końca. Sprawdźmy, co już zrobiono.

Już za kilka miesięcy sosnowiczanie będą mogli w pełni korzystać z odnowionego parku w Milowicach. Park Tysiąclecia będzie urokliwym miejscem i ciekawą alternatywą dla Parku Sieleckiego, Parku Kuronia w Kazimierzu Górniczym czy Parku Fusińskiego obok Egzotarium.

W parku Tysiąclecia już powstały dwie ścieżki edukacyjne. Dłuższa, prawie 1,5 km, została wybudowana z myślą o młodzieży i dorosłych. Wzdłuż niej zostały ustawione tablice opisujące przyrodę znajdującą się w parku. Krótsza, 500-metrowa droga nazywana „Ścieżką Leśnych Przeżyć” już służy dzieciom. Wzdłuż niej ustawiono budki dla ptaków, drewniane grzybki oraz tropy zwierząt. Oczy mieszkańców cieszy również zrewitalizowany staw.

– Zadbaliśmy również o oświetlenie, małą architekturę i osoby z niepełnosprawnościami. Z myślą o nich zostały przebudowane schody prowadzące do parku od strony ulicy Baczyńskiego – wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta miasta.

Metamorfoza 42 hektarów parku dotyczy także wymiany roślinności. – Miejsce gatunków inwazyjnych zajęły rodzime. Połowa z 11 tysięcy nasadzeń roślin już została wykonana. Wśród nich mamy ponad pół tysiąca drzew i kilka tysięcy krzewów i bylin – dodaje prezydent Świerzawski.

Park w całości powinien być gotowy w czerwcu. Ostatnie prace będą dotyczyły dokończenia nasadzeń drzew w tym lipy drobnolistnej, dębu szypułkowego i jaworu. To nie wszystko, w najbliższych dniach rozpoczną się nasadzenia blisko 5 tysięcy krzewów i bylin. Ukoronowaniem prac będzie wysianie hektarowej łąki kwietnej.

Rewitalizacja Parku Tysiąclecia w Sosnowcu – fot. Maciej Łydek/UM Sosnowiec

Park Tysiąclecia w Sosnowcu z bogatą historią

Historia parku, który powstał w miejscu dawnego folwarku sięga aż 1912 roku, wtedy nadano mu imię Księcia Józefa Poniatowskiego. Lata jego świetności przypadły na okres międzywojenny, kiedy opiekę nad parkiem sprawowała kopalnia „Wiktor” (później „Milowice”).

Park Tysiąclecia posiadał ciekawą infrastrukturę rekreacyjną, a parkowe bramy zamykał na noc zatrudniony tam stróż. Niestety, w czasie II wojny światowej park został bardzo zniszczony. Wprawdzie po wojnie został odrestaurowany, a w latach sześćdziesiątych nawet ogrodzony, lecz do dawnej świetności już nie powrócił. Z biegiem lat, w wyniku braku opieki park zarósł w sposób samoistny i nieuregulowany. Cała powierzchnia nosi liczne ślady poprzedniego zagospodarowania, jednocześnie jest to teren cenny przyrodniczo stanowiący zieloną ostoję w silnie zurbanizowanym regionie – chętnie odwiedzaną przez mieszkańców.

Rewitalizacja Parku Tysiąclecia kosztuje 4,2 mln zł i jest elementem projektu przebudowy Egzotarium na Centrum Edukacji Ekologicznej. Park jest przebudowywany w ramach realizowanego z kilkoma miastami Zagłębia Dąbrowskiego projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu”. Środki pochodzą z Funduszu Spójności przyznanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.