Od poniedziałku, 18 stycznia, do nauki stacjonarnej w szkołach podstawowych wracają uczniowie klas I-III. W Jaworznie nauczanie początkowe odbywać się będzie we wszystkich 22 placówkach oświatowych z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych. Jak wygląda sytuacja w Sosnowcu?

Zajęcia w klasach I-III w całej Polsce zostały zawieszone 9 listopada 2020 roku. Nauka do przerwy świątecznej odbywała się w systemie zdalnym. Po nowym roku, zgodnie z ustaleniami rządu uczniowie korzystali z ferii zimowych, które w całej Polsce zarządzono w tym samym terminie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 18 stycznia 2021 roku nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie.

W Jaworznie są przygotowani

W Jaworznie są przygotowani na powrót dzieci do szkół. Do nauki stacjonarnej wróci blisko 2,5 tys. uczniów z 22 szkół podstawowych.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w mieście odbyła się narada z dyrektorami miejskich szkół podstawowych, podczas której zostały omówione wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Wytyczne te w dużym stopniu opierają się na zapisach znanych już m. in. z września 2020 roku Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania żywienia czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły – wymienia Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik wydziału edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. – Podczas spotkania dyrektorzy przedstawili propozycję procedur i rozwiązań, które funkcjonować będą w kierowanych przez nich placówkach, a także zadeklarowali gotowość do rozpoczęcia zajęć w trybie stacjonarnym – dodaje.

W Sosnowcu do szkół pójdzie 4500 uczniów

Jak wygląda sytuacja w Sosnowcu? – W przypadku naszego miasta do szkół poszło w poniedziałek ponad 4500 uczniów, w tym ponad 100 w szkołach specjalnych. Jak na razie w Sosnowcu, wszystko przebiega zgodnie z planem, a w klasach mamy ok. 80-procentową obecność. Jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi dyrektorami. Przestrzegane są wszelkie zasady GIS-u i mam nadzieję, że to początek powrotu do normalności – przekazał Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.