Zawierciańskie przedszkola otrzymały osiem oczyszczaczy powietrza. Wszystko w ramach drugiej edycji kampanii samorządu województwa „Mogę zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech”.

Po dwa oczyszczacze powietrza otrzymały: Przedszkole nr 1 w Zawierciu, Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Zawierciu, Przedszkole nr 6 w Zawierciu oraz Przedszkole nr 8 w Zawierciu. Łączna wartość przyznanej przez województwo pomocy rzeczowej wyniosła 6.312 zł.

Kampania była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jej celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.