echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Dziesięć przedszkoli z Jaworzna otrzymało oczyszczacze powietrza, które pozyskały w drugiej edycji kampanii „Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”.

W 2019 roku z pierwszej edycji programu do jaworznickich przedszkoli trafiły 63 oczyszczacze powietrza dla 14 placówek. W tym roku otrzyma je dziesięć kolejnych.

Oczyszczacze powietrza trafią do: PM nr 5, PM nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, PM nr 7, PM nr 10, PM nr 12 Integracyjne, PM nr 15, PM nr 17, PM nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, SP nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego oraz SP nr 19 im. Mikołaja Kopernika.

Celem kampanii „Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);