Burmistrzowie Sławkowa i Wojkowic z absolutorium za 2017 rok. Radni obu miast dyskutowali o finansach swoich gmin.

Ostatnie tygodnie to czas, kiedy radni z wielu miast naszego regionu decydują o przyznaniu swoim włodarzom absolutorium za wykonanie budżetów za poprzedni rok. Nie inaczej było w Sławkowie i Wojkowicach.

W Sławkowie za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Rafałowi Adamczykowi głosowało 15 radnych, trzech rajców było przeciwko.

Jak wynika z przedstawionego raportu, dochody własne miasta wzrosły w porównaniu z 2016 rokiem o prawie 600 tys. zł. Zadłużenie miasta zmniejszyło się o ponad 430 tys. zł. W 2017 roku dochody Sławkowa wyniosły ponad 33,1 mln zł. Wydatki całkowite wyniosły 33,8 mln zł.

– Mimo wielu inwestycji i zadań, które realizowaliśmy w ubiegłym roku, najbardziej cieszy poprawa kondycji miejskich finansów. Serdecznie dziękuję radnym za udzielone absolutorium i służbom finansowym miasta za pracę wykonaną w związku z planowaniem i realizacją ubiegłorocznego budżetu – przekazał Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Tomasz Szczerba – fot. Metropolia GZM
Tomasz Szczerba – fot. Metropolia GZM

Tomasz Szczerba z jednogłośnym poparciem

Burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba również uzyskał uznanie radnych, którzy jednogłośnie udzielili mu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że dochody miasta w 2017 roku zostały wykonane na kwotę ponad 30 mln zł, z kolei przychody na 1,6 mln zł. Wydatki ukształtowały się na poziomie 28,5 mln zł, a rozchody 1,7 mln zł.

– Udzielenie absolutorium to ważny dzień w życiu każdego włodarza – dziękuję! Zgoda buduje, a ciężka praca zmienia pozytywnie oblicze Wojkowic – skomentował Tomasz Szczerba.