Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu radni przyjęli budżet na 2019 rok, który będzie obfitował w wielkie inwestycje.

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu radni przyjęli budżet na 2019 rok. Z 22 głosujących, 19 było za przyjęciem budżetu, a 3 radnych wstrzymało się od głosu. – Wspólnie z radnymi, przyjęliśmy budżet na 2019 rok – bez żadnego głosu sprzeciwu – zaznacza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

W budżecie na przyszły rok, po stronie dochodów znalazło się 1 017 242 089,37 zł, z czego 929 882 259,00 zł to dochody bieżące, a 87 359 830,37 zł stanowią dochody majątkowe. Natomiast wydatki zaplanowano na 1 040 532 233,37 złotych, z czego 873 159 839,00 zł to wydatki bieżące, a 167 372 394,37 zł to wydatki majątkowe. Oznacza to, że deficyt budżetu miasta wynosi ponad 23 mln złotych.

– Stawiamy na zrównoważony rozwój, stąd kładziemy duży nacisk na równomierne rozwijanie naszego miasta. Zbliżający się rok będzie obfitował w wiele inwestycji – mówił radnym, Arkadiusz Chęciński.

Zbliżający się rok będzie niezwykle intensywny pod względem inwestycyjnym. Zmiany obejmą wiele dziedzin: komunikację, drogi, edukację, sport, rekreację oraz zdrowie. – Kolejny rok będzie bardzo ważny. Będzie kontynuowali inwestycje, ale także rozpoczniemy nowe – podkreśla prezydent.

Wśród planowanych na przyszły rok przedsięwzięć znalazły się m.in. przebudowa skrzyżowań: Hubala-Dobrzańskiego/Zapolskiej/Gacka, Wileńska/Minerów, Lenartowicza/al. Paderewskiego, a także DK94 z ulicą Długosza, kolejnego odcinka ulicy Grota-Roweckiego czy przebudowa ulicy Kukułek.

Zmiany na lepsze będzie można również obserwować w komunikacji tramwajowej. Bowiem wkrótce ruszy przebudowa torowiska w ulicy Będzińskiej. Tramwaje Śląskie chcą także, aby w przyszłym roku na dobre rozpoczęły się roboty przy wydłużeniu linii tramwajowej do Placu Papieskiego oraz przebudowa torów w ulicach 1 Maja, Andersa, Wojska Polskiego i Małachowskiego.

Zaplanowano także prace nad drogami łączącymi ulicę Sedlaka z Niepodległości oraz Czeladzką z Suchą, a także projekt na budowę nowego łącznika z S1 w rejonie Dańdówki i Klimontowa. Ponadto, w planach znalazła się przebudowa pięciu kolejnych przejść podziemnych oraz rozbudowa Sosnowieckiego Roweru Miejskiego.

W przyszłorocznych planach znalazła się także rozbudowa dwóch Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a także termomodernizacja LO im. Emilii Plater. Z kolei przy SP nr 15 w Niwce powstanie długo oczekiwanie boisko. Przyszły rok to także ambitne plany związane z pracami nad uruchomieniem kolejnego oddziału Żłobka Miejskiego, który docelowo będzie mógł przyjąć 100 dzieci.

Dodatkowo, w budżecie są zabezpieczone pieniądze na przebudowę Egzotarium wraz z otaczającym Parkiem Fusińskiego, a także Parku Tysiąclecia w Milowicach. Z kolei w Kazimierzu Górniczym zakończy się przebudowa Muszelki oraz MDK Kazimierz.

Najbliższe miesiące to także rozstrzygnięcie przetargu na budowę Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Zmiany czekają także obiekt sportowy przy ulicy Hubala-Dobrzańskiego, zakończy się też metamorfoza Stawików. W przyszłym roku powinniśmy poznać zmiany jakie przejdzie kryta pływalnia przy ulicy Żeromskiego oraz otwarty basen Sielecki.

Będzie to także intensywny czas dla Sosnowieckich Wodociągów, które zakończą prace w rejonie osiedla Bór oraz rozpoczną roboty wzdłuż ulicy Staszica, Okrzei, Chemicznej, Fabrycznej.

Rozpocznie się także realizacja III etapu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w okolicach Ostrów Górniczych. Zadanie obejmie m.in. ulice: Starzyńskiego, Metalową, Klubową, Górną, Juliuszowską, Gałczyńskiego, Orzeszkową, Limbową, Maczkowską.

Planowana jest inwestycja w sieć wodociągową w ulicach 11 listopada, Śliwki, Czeladzka, Sucha, Baczyńskiego.