Sosnowieckie Stowarzyszenie Rowerowe wystosowało list otwarty do prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego, by przy budowie dróg rowerowych w Sosnowcu utrzymać wypracowane wcześniej wysokie standardy.

Zagłębiowskie stowarzyszenia połączyły siły i wystosowały pod koniec marca list otwarty do prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego. – Domagamy się, by hasło „Budujemy dla Was” stało się rzeczywistością również dla rowerzystów, a nie tylko sloganem politycznym – apelują społecznicy.

– Sosnowiec mówi „Budujemy dla Was”. My rowerzyści tego nie odczuwamy. Wciąż wstępujące krawężniki i to na nowo budowanych ścieżkach rowerowych, nieciągłości dróg rowerowych, powstające właśnie ciągi pieszo-rowerowe, na których trzeba lawirować między mającymi pierwszeństwo pieszymi, zbyt wąskie skręty, a nawet czasami odcinki z kostki brukowej. To wszystko dla nas? My tego nie chcemy. Chcemy utrzymania standardów, jakie obiecano nam i zaczęto stosować za czasów poprzedniego wiceprezydenta Sosnowca Mateusza Rykały – uzasadniają powody napisania listu.

Pod listem podpisali się m.in. Jerzy Karpiński, przewodniczący Rady Seniorów Miasta Sosnowca, Adam Ratuszny, prezes Klubu Rowerowego Ghostbikers, Marcin Gozdek, prezes Klubu Turystyki Rowerowej Cykloza oraz Dariusz Jurek, prezes Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego i Krzysztof Popławski, prezes Sosnowieckiego Stowarzyszenia Rowerowego.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Metropolia ma oficera rowerowego. Kto nim został?

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miasta, szykowana jest odpowiedź na list. – Odpowiedź będzie przygotowana w ustawowym terminie, tak jak na wszystkie pisma, które przychodzą do urzędu – powiedział nam Rafał Łysy, rzecznik prasowy sosnowieckiego magistratu.

– Tylko czy obecny samorząd uwzględni nasze oczekiwania? Patrząc na obecnie budowane ścieżki rowerowe i pusty parking dla rowerów przed magistratem, odnosimy wrażenie, że władze naszego miasta mają tyle wspólnego z rowerami, co pozowane zdjęcie na rowerze wykonane na potrzeby mediów i promocji – zastanawiają się adwersarze listu.

KLIKNIJ I ZOBACZ LIST OTWARTY DO PREZYDENTA SOSNOWCA

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu i na rzecz mieszkańców Sosnowca, którzy jako środek transportu wybierają ekologiczny rower, a przede wszystkim jako mieszkańcy miasta i użytkownicy infrastruktury rowerowej, uwzględniając istotne interesy pieszych i kierowców użytkujących infrastrukturę miasta Sosnowiec, zwracamy się z wnioskiem, o zatwierdzenie stałych standardów budowy dróg i ścieżek rowerowych, uwzględniając poniższe punkty:

  • Budowę wszystkich dróg rowerowych w mieście z nawierzchni asfaltowej1 w kolorze czerwonym,
  • Zaniechanie budowy ciągów pieszo – rowerowych,
  • Wykonywanie przejazdów rowerowych bez krawężników,
  • Maksymalne oddzielanie tras dla rowerów od ruchu pieszego i samochodowego.

Utrzymanie wypracowanego wysokiego standardu budowy dróg rowerowych podyktowane jest istotnym interesem mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, potwierdzonych badaniami i wdrożeniami w miastach europejskich przewodzących w nowoczesnej organizacji ruchu.

Spójność stosowanych standardów w wielu dziedzinach, m. in w architekturze, elektronice, elektryce, informatyce to poparty badaniami wyznacznik użyteczności a często i podstawa bezpieczeństwa użytkowania, dlatego apelujemy o jednolite standardy budowy dróg rowerowych. Również dbałość o estetykę miasta powinna być dla Państwa istotną przesłanką do wdrożenia powyższych punktów.

Przypominamy, że Unia Europejska, której Polska jest członkiem, dąży w kierunku ekologicznych środków transportu w miastach, stawiając przy tym mocny nacisk na politykę rowerową. Ma to odzwierciedlenie chociażby w kryteriach przyznawania funduszy europejskich. By oszczędzić w niedalekiej przyszłości na dostosowywaniu infrastruktury lub nawet kar za jej nie posiadanie lub niewłaściwą jakość, już obecnie, kiedy są do tego najlepsze warunki miasto, jako dysponent funduszy z podatków mieszkańców powinno dbać o standardy.

Jako mieszkańcy, czynni podatnicy, chcemy także mieć realny wpływ na wydatkowanie pieniędzy na wspólne dobro, dlatego wnioskujemy, by:

  • Przeznaczyć na infrastrukturę rowerową minimum 25 zł na mieszkańca rocznie (minimalny budżet w polskich miastach gdzie polityka rowerowa jest priorytetem),
  • Konsultować wszystkie projekty ze środowiskiem rowerowym, czyli realnymi użytkownikami, dla których między innymi infrastruktura ta jest dedykowana.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Metropolia ma oficera rowerowego. Został nim Marcin Dworak