Wstrzymane inwestycje, niepewność, trudności z utrzymaniem miejsc pracy oraz bieżącą działalnością, a przede wszystkim obawa o dalsze powodzenie biznesu – z takimi problemami zetknęli się przedsiębiorcy w ubiegłym roku, w momencie wybuchu pandemii COVID -19.

— Konieczność uruchomienia wsparcia w tym trudnym okresie była dla nas oczywista – z perspektywy ponad roku – efekty w postaci realizowanych projektów w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki potwierdzają słuszność tej decyzji — wyjaśnia Krzysztof Spyra, Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Zainicjowany przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego program pomocy w czasie pandemii obejmował dotacje na inwestycje, podnoszące konkurencyjność oraz dofinansowanie kosztów bieżących prowadzonej działalności, w tym wynagrodzeń pracowników. Najważniejszym wyróżnikiem było przede wszystkim zniesienie kryterium innowacyjności i dopuszczenie do konkursu wszystkich przedsiębiorców bez względu na charakter prowadzonej działalności. Rekordowa ilość wniosków, przekraczająca 2,2 tys., pokazuje, że działania wspierające sektor MŚP trafiły w jego potrzeby.

Promesy umów zostały wręczone w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego – fot. materiał partnera

Tu liczy się każdy projekt

Warto zaznaczyć, że Zarząd Województwa Śląskiego sukcesywnie podnosi kwotę alokacji.

— Cieszymy się, że stale możemy zwiększać środki, które w praktyce bardzo pomogą firmom borykającym się w czasie pandemii z wieloma problemami. Często ich dalsza działalność stała pod znakiem zapytania. Jednocześnie konkursy organizowane w ramach Pakietu cieszyły się ogromną popularnością, co świadczy także o dużej aktywności naszych rodzimych przedsiębiorców — podkreślał podczas wręczenia promes na dofinansowanie wicemarszałek województwa śląskiego, Wojciech Kałuża.

Liczba dofinansowanych przedsięwzięć wciąż rośnie. W ostatnim czasie do grona beneficjentów, które otrzymały dotację, dołączyło 37 projektodawców będących do niedawna na liście rezerwowej.

— Jesteśmy w tej chwili na finiszu perspektywy 2014-2020, dlatego też oszczędności powstałe na innych działaniach mogą być przeznaczone na zwiększenie puli w ramach naboru „Inwestycje w MŚP”. To pozwala przekazać pieniądze firmom z wysoką punktacją, które nie załapały się na dotację w zeszłym roku. Tak też się stało w przypadku III rundy, która decyzją Zarządu Województwa została podwyższona o 14 milionów złotych — precyzuje dyrektor ŚCP.

Wsparcie dla najbardziej poszkodowanych

Regulamin przewidywał dodatkowe punkty dla firm związanych z gastronomią i turystyką w przypadku wykazania znacznego obniżenia obrotów, z czego skorzystało wielu przedsiębiorców.

O trudnościach, z jakimi borykała się branża hotelarska, wie doskonale, Andrzej Szczerek prowadzący Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe Halniak.

— Prawie 1,5 roku z małymi przerwami nie pracujemy. Trzeba utrzymać ośrodek w gotowości, personel, który jest najwyższą wartością. Okresy tych przestojów były długie i powodowały, że stopniowo traciliśmy nadzieję. Cieszymy się, że wracamy, przyjeżdżają do nas wczasowicze, a projekty pozwalają ich jeszcze bardziej zachęcić, ponieważ powstają inwestycje, które klient widzi, docenia i to jest takie obopólne zadowolenie — relacjonuje.

Z dotacji sięgającej ponad 500 tys. złotych firma rozbuduje swoje zaplecze, dostosowując je do potrzeb gości. Nowe obiekty nie tylko wzbogacą ofertę, ale również pozwolą na zapewnieni bezpieczeństwa oraz wymogów sanitarnych wprowadzonych w związku z pandemią.

— Specjalizujemy się w wypoczynku dzieci i młodzieży. Dzięki temu projektowi możemy zbudować boisko typu Orlik przy ośrodku oraz poszerzyć bazę gastronomiczną o kolejną salę, co w obecnych czasach poprawi standard obsługi klienta. Oczywiście inwestycje mieliśmy w planie, ale bez tych środków nie przeprowadzilibyśmy ich na taką skalę w krótkim okresie czasu. Nie jest to pierwszy nasz projekt, dzięki funduszom jesteśmy w stanie szybciej rozwijać nasz ośrodek — podkreślał Andrzej Szczerek podczas odbierania promesy umowy o dofinansowanie.

Przyznanie dotacji przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – fot. materiał partnera

Nie rezygnują z innowacji

Warto zaznaczyć, że wśród projektodawców konkursu „Inwestycje w MŚP” znajdziemy także firmy stawiające na nowe technologie, spoza tradycyjnych branż, wykazujące we wnioskach innowacyjne pomysły.

Wśród podmiotów, którym przyznano dofinansowanie z dodatkowej puli środków podnoszących alokację III rundy, jest Flukar sp. z o.o

— Bez wsparcia ze strony województwa trudno byłoby nie tylko rozwijać nadal działalność, ale samo utrzymanie na rynku byłoby trudniejsze — podkreśla Rafał Suchan, dyrektor finansowy firmy.

Dzięki dotacji w wysokości ponad 640 tys. zł. zostanie uruchomiona sprzedaż oleju uzyskanego z recyklingu, który będzie rozlewany do nowoczesnych i ekologicznych opakowań.

— Jeśli pojawia się jakaś opcja rozwoju, to staramy się ją wykorzystać, poszukiwaliśmy właśnie takiego wsparcia. Projekt jest innowacyjny i ekologiczny, będzie promował nie tylko naszą działalność, ale całą branżę, która — mamy nadzieję — za naszym przykładem również zacznie stosować ekologiczne opakowania – dodaje Marek Fajferek, przedstawiciel Flukar sp. z .o.o.

Adaptacja do zmian

Kryzys zdrowia publicznego i jego gospodarcze skutki wymogły na wielu przedsiębiorcach weryfikację modelu biznesowego, często stawiając ich przed koniecznością szukania usług, które pozwolą zapewnić funkcjonowanie firmy w nowych warunkach. Śląski Pakiet dla Gospodarki był dla nich szansą na zdobycie środków i przeprowadzenie tych zmian.

— Sytuacja pandemiczna oraz chęć zdobycia nowej branży, wzrost konkurencyjności naszej firmy skłoniły nas do zainteresowania się w ubiegłym roku funduszami unijnymi. Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnych konstrukcji izolacyjnych. To jest patent, który wiąże się ze zmodernizowaniem technologii dostępnej obecnie na rynku — wyjaśnia Tomasz Suchanek z firmy W&T sp. z o.o Spółka Komandytowa.

Projekt z dofinansowaniem ponad 775 tys. złotych zakłada wdrożenie do praktyki budowlanej innowacyjnej kompleksowej usługi opartej o opatentowaną technologię izolacji termicznych. Rozwiązanie to zabezpiecza przed rozszczelnieniem, likwidując w ten sposób niekontrolowaną utratę ciepła. Planowanym rezultatem wdrożenia technologii jest również czynne uczestniczenie w zmniejszaniu procesu cieplarnianego.

Obecnie liczba projektów wybranych do realizacji wynosi 528, a łączna wartość przekazanych dotacji przekroczyła 304 mln złotych.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Logotypy – fot. materiał partnera