II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu to kolejna szkoła, która przejdzie termomodernizacją. A to nie jedyne działania na rzecz walki ze smogiem w mieście.

Kolejna sosnowiecka szkoła wkrótce przejdzie termomodernizację. Jest to korzyść zarówno dla miasta, jak i środowiska. Korzyści są wielorakie: oszczędność energii, redukcja zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkowania czy poprawa estetyki.

Za inwestycję odpowiedzialny będzie Zakład Budowlano-Handlowy Andrzej Muc. Firma, która wyłoniona została w drodze przetargu ma dwanaście miesięcy na wykonanie zadania od momentu podpisana umowy, która opiewa na kwotę ponad 3 mln złotych. Miasto na tę inwestycję otrzymało unijne dofinansowanie.

Poza walorami estetycznymi w wyniku prac w obiekcie poprawiona zostanie izolacyjność przegród budowlanych, wymienione zostaną okna i drzwi na wyroby o lepszej izolacyjności. Dzięki realizacji ograniczone zostanie także zużycie energii cieplnej i emisji zanieczyszczeń.

– Kolejna miejska placówka edukacyjna zostanie gruntownie zmodernizowana. Z jednej strony zwiększy się komfort nauki, a jednocześnie prace wykonane przyczynią się do poprawy jakości powietrza – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Termomodernizacja szkół i innych placówek szkolnych, a także obiektów mieszkalnych i pożytku publicznego ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Jednak czy to są wystarczające działania?

Edukacja młodzieży

17 grudnia, w godz. 9.00-10.00 na terenie LO im. Stanisława Staszica odbędzie się spotkanie edukacyjne dla młodzieży szkolnej, z zakresu działań antysmogowych, połączone z prezentacją aparatury kontrolno-pomiarowej na samochodzie elektrycznym i dronie.

Organizatorem spotkania jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, który przy pomocy sosnowieckiej Straży Miejskiej i drona bada poziom zanieczyszczenia powietrza.

CZYTAJ TAKŻE:

Antysmogowy patrol wyruszył na ulice miasta. Będą masowe kontrole palenisk