Podobnie jak w poprzednich latach, wraz z okresem grzewczym pogorszyła się jakość powietrza. Do Zagłębia wrócił smog, a wraz z nim kolejne próby walki z trującym problemem.

Jakość powietrza, którym oddychamy w ostatnich dniach, jest zła, bo chociaż w ciągu dnia jest ciepło, to noce są chłodne i mieszkańcy zaczęli palić w piecach. Pomimo próby walki z tym zjawiskiem oraz wprowadzenia rozporządzeń w tej sprawie, ludzie wciąż palą byle czym.

Aby zapobiec pogorszeniu się stanu powietrza, rząd oraz lokalne samorządy wprowadzają rozporządzenia, których celem jest walka ze smogiem. Do najważniejszych należy norma jakościowa dla paliw stałych, dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania, wprowadzenie bezpłatnej komunikacji w czasie nasilenia emisji pyłów, zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego czy akcje edukacyjne.

Sosnowiecka straż miejska rozpoczęła akcję walki ze smogiem na terenie miasta przy wykorzystaniu drona i aparatury kontrolno-pomiarowej. Badania zanieczyszczenia powietrza będą wykonywane przy użyciu aparatury zainstalowanej na dronie, a pomiary określające rzeczywistą jakość powietrza aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej na samochodzie elektrycznym Eko Patrolu. Wyniki kontroli od razu będą znane obsłudze urządzenia.

Badania będą wykonane w zakresie następujących parametrów: stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2,5, PM10 oraz tlenku węgla (CO) i prowadzone na obszarze zabudowanym miasta, z uwzględnieniem warunków meteorologicznych i rodzaju zabudowy (wielorodzinna, jednorodzinna ogrzewana paliwem stałym), w kilku seriach pomiarowych umożliwiających porównanie przez okres co najmniej dwóch miesięcy sezonu grzewczego.

To kolejny sposób włodarzy Sosnowca na walkę ze smogiem. Dotychczas zdecydowano się na wzrost puli środków na walkę z niską emisją czy wzrost dotacji do wymiany pieców. – Takie rozwiązanie poskutkowało ogromną liczbą wniosków, jakie mieszkańcy złożyli w ostatnich dwóch latach. Pokazują to statystyki, z których wynika, że w latach 2015-2016 zlikwidowano ok. 500 starych palenisk węglowych, a w latach 2017-2018 liczba ta może przekroczyć 1400 palenisk – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Nowe uprawnienia strażników

Od listopada, strażnicy gminni będą mogli wystawiać mandaty za łamanie przepisów prawa miejscowego, jakim jest uchwała antysmogowa. Do tej pory, pomimo tego, że uchwała weszła w życie w województwie śląskim 1 września 2017 roku, straże gminne mogły jedynie informować o nieprawidłowościach, a w przypadku stwierdzenia naruszeń, przekazać sprawę do policji bądź złożyć wniosek do sądu o ukaranie. Strażnicy mogli dotychczas wystawiać mandaty jedynie w przypadku stwierdzenia spalania odpadów w piecach i kotłach domowych oraz na powierzchni ziemi.

– Poraża bierność zagłębiowskich straży miejskich w kwestii ograniczania smogu. Nie korzystają one z narzędzi, jakie daje im ustawa – podkreśla Rafał Psik z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego. – Już w tym sezonie grzewczym strażnicy miejscy otrzymają w ramach najnowszego rozporządzenia podpisanego przez ministra spraw wewnętrznych uprawnienia do bezpośredniego karania mandatem do wysokości 500 zł za łamanie zapisów uchwały antysmogowej, dlatego apelujemy do mieszkańców, aby zawsze, kiedy widzą „dziwny” dym wydobywający się z komina, nie pozostawiali tej sytuacji bez interwencji – dodaje.

Od teraz, strażnicy miejscy będą mogli ukarać za stosowanie jednego z paliw wymienionych w uchwale, tj. mułów i flotokoncentratów, węgla brunatnego, niskiej jakości miału, mokrego drewna; ogrzewanie budynku urządzeniem niespełniającym wymogów uchwały; palenie odpadów w kominku, piecu, kotle czy palenie odpadów na powierzchni ziemi.

Czym jest smog?

Smog nie jest nowym zjawiskiem, warto jednak pamiętać, jakie niesie ze sobą zagrożenia. Pył jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci, kobiet w ciąży i dorosłych, którzy cierpią na choroby układu oddechowego i krwionośnego. Może powodować zaostrzenie astmy czy chorób alergicznych skóry. Pył zawiera maleńkie cząstki, które bez problemu docierają do górnych dróg oddechowych i płuc.

Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem zwiększa ryzyko wystąpienia m.in. nowotworów, astmy, raka płuca, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych, zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby Alzhaimera, udaru mózgu, bezpłodności, przedwczesnego porodu czy obumarcia płodu.