Dąbrowa Górnicza wyliczyła ile straci na podniesieniu drugiego progu podatkowego i kwoty wolnej od podatku, a więc na elementach Polskiego Ładu.

Kwoty zaprezentowane przez dąbrowski magistrat robią wrażenie. Dąbrowa Górnicza na Polskim Ładzie straci w przyszłym roku ponad 45 milionów złotych. 26,5 milionów to wpływ z podatku PIT, a 18,7 milionów to zyski z CIT-u.

Dąbrowa Górnicza otrzymała także wsparcie z programu w wysokości 20 milionów złotych na modernizację głównej osi komunikacyjnej miasta. Pozostałe dwa projekty (przebudowa Szkoły Podstawowej nr 26 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1) nie uzyskały aprobaty. Tak więc w prostym wyliczeniu miasto straciło na Polskim Ładzie 26 milionów złotych.

Jak wskazuje samorząd wsparcie ze strony rządu jest niewystarczające. Przykładem są wynagrodzenia nauczycieli. W pierwszym półroczu tego roku koszty z tym związane wyniosły 118 milionów złotych. Subwencja oświatowa od rządu wyniosła z kolei 95 milionów, tak więc miasto musiało dołożyć od siebie resztę kwoty na pokrycie różnicy.

Dodając do tego inne koszty jak oświetlenie ulic czy wywóz śmieci, to dąbrowicki magistrat będzie zmuszony w przyszłym roku podejść inaczej do miejskich inwestycji. Może także liczyć na wsparcie państwa, jednak może być ono niewystarczające na potrzeby Dąbrowy Górniczej.