Jak wynika ze wstępnych wyliczeń Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia sporo straci w związku ze zmianami podatkowymi proponowanymi w Polskim Ładzie. GZM apeluje o aktywne wsparcie prezesa rady ministrów i ministra finansów.

Podczas ostatniej sesji zgromadzenia GZM przyjęto uchwałę budżetową na 2022 rok. Największe wydatki związane są ze sfinansowaniem funkcjonowania komunikacji miejskiej, zaplanowane zostały również pierwsze inwestycje związane z uruchomieniem roweru metropolitalnego.

W jej trakcie przyjęty został również apel do prezesa rady ministrów i ministra finansów dotyczący utraty dochodów związku metropolitalnego spowodowanych ograniczeniem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Utrata tych dochodów wynika z wprowadzonych zmian ustawowych, które określiły nowy sposób ustalania m.in. wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jak również nowy wzór liczenia składki w części stałej.

Wraz z wprowadzeniem tych zmian, jednostki samorządu terytorialnego otrzymały gwarancję uruchomienia mechanizmów, które zrekompensowałyby powstałe ubytki w budżetach, ale mechanizmy te nie mają takiego samego zastosowania do związku metropolitalnego.

Dlatego też zgromadzenie zwróciło się w apelu, aby możliwość ta objęła również Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, ponieważ w świetle przyjętych przepisów, wpływy związku metropolitalnego z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych spadną o ok. 28 mln zł, a wprowadzenie nowego sposobu liczenia składki stałej będzie prowadziło do jej trzykrotnego obniżenia w rocznym ujęciu.